IJïSSELSTEHnS 6 Augustus 1964. Parochie H. Oda. Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag Zaterdag: 12e zondag na Pinksteren» 6,30 uur leesmis voor Martin Peeters, 8,10 uur leesmis voor Martin Strijbos, "besteld door de kaartclub. 9,13 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor zekere intentie. 2 uur Lol'. 7,30 uui? leesmis voor Anna Janssen - Smeets. 7,30 uur maanddienst voor Jacoba Hensing - de Haas. 7,30 uur leesmis voor Leonard Spreeuwenberg en Petronella Kemme lings*. 7,30 uur leesmis voor P. C-laessens en Mathilda Claessens en hun dochter Maria. 10 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Verhoe ve - Horrevoets. 7,30 uur leesmis voor de familie v.Dijck - Driessen. Feest van ten hemel opneming van Maria, verplichte feest dag. 6,3o uur leesmis voor de overleden familie van Til burg - Emonts, 8,10 uur leesmis voor Peter Albert Fleurkens 9,15 uur kindermis. 10 uur zegening van de kruiden, 10,15 uur hoogmis, besteld jaargetijde voor Huberdina Bleeck. Gelegenheid om te biechten is Vrijdag van,6 tot 8 uur. Misdienaars: Jenniskens - van Vucht. Meisjes Gilde. Maandagmiddag worden de meisjes van de Cecilia- en Odilia groep, die mee gaan op bivak om half twee bij de school verwacht. Zorg dat je flets in orde is, en kom allemaal Op tijd. Degenen die een uniform hebben worden verzocht dit mee te nemen. Met fietsen kun je gerust een lange of korte broek aan doen. A.s. maandagavond bijeenkomst voor de Lucia groep, van 7 tot 8 uur. De meisjes die het reisje nog niet betaald hebben kunnen dat dan als nog doen. Komt allemaal, zeer belangrijk i Bo-erinnenbond Op 2L Augustus 1964 maakt de boerinnenbond een excursie naar s-Hertogen- bos, waax- de fabrieken van "De Gruyter" bezocht zullen worden. 45 leden zullen hieraan deelnemen. Zij die bezwaar hebben tegen trappen lopen, of het geruis van machines niet kunnen verdragen, worden beleefd verzochtaan deze excursie niet deel te nemen, hiervoor is van de fabriek uit gewaarschuwd. Vertrek s'morgens om 8 uur bij de kerk. De kosten'bedragen ongeveer f.3,-'per persoon.Opgave zo spoedig mogelijk bij de voorzitster, tel04932-210. De leden die zich reeds voor deze excursie opgegeven hebben, worden der- zocht dit nog eens te doen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1