i%l5SELSTEan3 LRQ. 16 Juli 1964i Jaargang 2, no. 57- Parochie H. Qda. 9e Zondag ïia Pinksteren. Zondag: 6,30 uur leesmis voor zekere intentie, 8,10 uur leesmis voor Martin Stri jbos,, "besteld door de "buren, 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor de overleden familie Janssen - Janssen, 2 uur Lof. Maandag: 7?30 uur weekdienst voor Martin Strijbos. Dinsdag: 7?30 uur leesmis voor Gerard Deters. Woensdag: 7?30 uur leesmis voor'Maria Arts - v.d. Bent. Donderdag: 7,30 uur maanddienst voor Maria Mulders - Thissen* Vrijdag: 7,3o uur maanddienst voqr Mrtin... Strijbos. Zaterdag: 7,30 uur leesmis voor Péter Albert ?|.eurkens> Gelegenheid om te biecht en van 7 - tot 8 uur him. Misdienaars: Plinsenberg - Spreeuwenberg. A.Sf zonaag 19 Juli zullen voor ae H.Mis loten worden Verkocht voor de bouw van hièuwe kerken in Limburg, welke is georganiseerd door de actie. "Leek, help: zielzorger"De prijs, van de loten is f.1per st.uk en er zijn mooie geldprijzen te winnen. De iêpti-j s is f.5000,-, en verder enkele prijzen van f.2500,.- en f.1000,-, en kleinere prijzen. Totaal worden er f.3Q.000,- aan geld prijzen uitgeloot. Onze parochie heeft 500 'loten toegewezen gekregen, wat is gebaseerd pp 1 lot per 3 inwoners. Van de netto opbrengstkan de eigen kerk een bepaald percentage zelf houden, zodat wij er op vertrouwen dat alle loten kmnnen worden ver kocht. Dit kan als gemiddeld ieder gezin 2 loten koopt. Aan U de taak om deze verwachting jn vervulling' te doen gaan. Meisjes Gilde.: Alle meisjes die mee op bivak gaan, kunnen hun spullen inleveren op dinsdagmiddag 4 Augustus, van 3 tot 4 uur in de school. Ook de meis jes van de tweede groep worden vriendelijk verzocht zoveel mogelijk hun spullen mee te geven. Ze kunnen weer worden afgehaald op zaterdag 15 Augustus na de B. Mis van 8,10 uur is de kleuterschool. Verpak de dekens in een grote plas tic zak, die je later onder je strozak kunt leggen. Heb je geen lijst van wat je mee móet nemen, dan kun je deze bij de leidsters afhalen. Vergeten jhllie niet het bivakgeld f.12,50 en de contributie f.:;3.,- tijdig bij de leidster af te geven-. A.s. donderdag 23 Juli om 7?30 uur bijeenkomst voor alle leden van het Meisjes Gilde. Er zal een afscheidsfeestje gehöhden worden^van de Agnes- groep en 2 leidstersWij verwachten alle leden in het café van het Gemeenschapshuis A.s. zondag na de Hoogmis bijeenkomst voor de Cecilia- groep.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1