selsteen s 2 Juli 1964- VVb ■.•rd Jaargang 2, no. 35- Zondag: Parochie H. Oda. 7e Zondag na Pinksteren. 6,50 uur weekdi.en.st voor Martin Strijbos, 8,10 uur leesmis voor Gerard Deters, 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis, bestelde zieledienst voor Martin Strijbos, besteld door de veeverzekering. Geen Lof. Na de Hoogmis Te Deum bij gelegenheid van de verjaardag van de Kroning van Z„H. de Paus-. 8 uur gesticht jaargetijde voor Catharina Geurts en Maria Willemse. 8 uur gezongen zieledienst voor de overleden ouders Peeters* van Tilburg* 8 uur maanddienst voor Antoon van Asten. 7,50 uur leesmis voor de overleden familie Geurts-Peeters. 7,30 uur leesmis voor de overleden fam. Smeets^-van Asten» 7,30 uur.maanddienst voor Jacoba Hensing-de Haas. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur n.m. Misdienaars: Bos -Jenniskens Wielerronde 12 Juli WIELERRONDE met BROMPIETS-GRASBAANWEDSTRIJu. Opbrengst ten bate van het bouwfonds voor een nieuwe kerk. "Bromfietswedstrijdn Opgave voor deelname kan nog geschieden tot ker- niszondag. Jongelui, geef je top. voor deelname want er zijn aantrekke lijke prijsein, n.l. 1e prijs f.40, 2e prijs f.25,:,3e. prijs f.15-,- en verder enkele premies: voor extra prestaties. HOUD ZONDAG 12 JULI VRIJ en' toon Uw belangstelling-a- B.J.B, Maandag Dinsdag Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: De flessenactie die gehouden zou worden op 9 Juli a.s., moeten wij in verband met de kringvergadering verschuiven naar Vrijdag 10 Juli. Door de vele prijsstijgingen-in het laatste half jaar is de B.J.B. in financiële moeilijkheden geraakt. Om ons daaruit té ..redAo:l hebben wij besloten om een flessenactie te hou den. Op vrijdagavond ICTJuli zullen de meisjes van de B.J.B. dus bij U aankloppen om lege flessen die wij bij de plaatselijke winkeliers kunnen inleveren,. Wij hopen dat iedereen ons wil helpen om zo-onze kas weer op peil te brengen. Bij voorbaat onze dank voor Uw medewerking. Boerenleenbank Sluiting met de kermis, 2Met de kermisdagen zullen de openstellmgsuren van de bank zijn als volgt: MAANDAG 6 Juli, gehele dag GESLOTEN. DINSDAG 7 Juli en WOENSDAG.8 JULI, alleen open van 9-12 uur v.m. C-gS!

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1