AiJSSELSTESdfiS - lUlEUUJS - JÖLRO. 25 Juni 1964. Jaargang 2, no. 34. Parochie H. Qda. 6e Zondag na Pinksteren. 6,30 uur leesmis voor Catharina Stoffelen - Kroon, 8,10 uur leesmis voor de overleden familie Jeurissen-Janssen, 9,15 uur Kindermis, 10,15 uur Hoogmis, bestelde zieledienst voor Antoon van Krieken, 2 uur Lof. 7,30 uur gezongen jaargetijde voor Johannes Keysers en Ca tharina Janssen. 7,30 uur gezongen zieledienst voor de overleden ouders Smeets-Janssen. 7,30 uur weekdienst voor Martinus Strijbos. 7,30 uur .leesmis t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bij stand en de H.Gerardus, uit dankbaarheid voor de familie Verstegen. Eerste vrijdag van de maand, 7,30 uur gezongen H. Mis t.e. v. het H. Hart, bestelde zieledienst voor Harry Poels. Na de H. Mis uitstelling en oefening van eerherstel. 7,30 uur leesmis voor de familie Bos-Janssen. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur n.m. Misdienaars: Pouwels, Potten. Zondag Maandag Dinsdag: Woensdag:- Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Meisjesgilde. Maandagavond, van 7 tot 8 uur bijeenkomst van de Cecilia-garde Wielerronde. ZONDAG 12 Juli 1964.......WIELERRONDE MET BROMFIETS-GRASBAAN- WEDSTRIJD. De opbrengst is ten bate van het bouwfonds voor een nieuwe kerk, en daarom zullen een dezer dagen bij U thuis entree-kaartjes a f. 1, in voorverkoop worden aangeboden. Het Wielercomité vertrouwt er op dat minstens twee kaartjes per gezin zullen worden genomen om zodoende eeh" voordelig saldo van deze organisatie te verkrijgen. Hoewel de nieuwe kerk er nog niet is, kan Uw steun aan deze jaarlijkse wieler ronde niet gemist worden, want het is onze plicht als inwoners van IJsselsteyn om te zorgen voor een behoorlijk bouwfonds waaruit met de bouw kan worden geput. JONGELUI Denk er aan dat a.s. Maandag 28 Juni de laatste dag is dat U zich nog kunt opgeven voor deelname aan de bromfietsgrasbaanwed- strijd, en het comité hoopt dat er dan voldoende deelnemers zich heb ben opgegeven om deze wedstrijd te kunnen organiseren. Wacht dus niet langer, maar geef je op bij de secretaris: A.Tielen, Peter Janssenweg 18, tel.no. 04785-354. Er zijn enkele belangrijke geldprijzen te winnen I

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1