twSSELSTEynS— JPS lEUlJJS JSLRD. 18 Juni 1964. Jaargang 2, no. 33 Parochie H. Oda. 4e Zondag na Pinksteren. Zondag: 6,30 uur leesmis voor de overleden familie van Vegchel-Ver- heyen, 8,10 uur leesmis voor het welslagen -van een examen, 9,13 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor zekere intentie, 2 uur Lof. Maandag: 7,30 uur maanddrenst voor Maria Muiders-Thissen. Dinsdag: 7-,30 uur leesmis voor de overleden familie Arts- van Eyck. Woensdag: 7,30 uur leesmis voor Gerardus, Harry en Antonerta Vergeldt. Donderdag: 7,30 uur leesmis voor de overleden familie Emonts-vd.Hulst Vrijdag: 7,30 uur leesmis Yocr Jan Mathijs Smeets en Emilia Smeets. Zaterdag: 7,30 uur gesticht jaargetijde voor Jan en Jeanette Poels. Gelegenheid om te biechten van 7-8 uur n.m. Misdienaars: Pooyakers - van Ass. Boerinnenbond. Op woensdag 24 Juni 1964 is er in zaal J. Bos, aanvang 8 uur, een de monstratie die wordt gegeven door een lesrares van de Huishoudschool, over het bereiden van limonade van verschillende vruchten. Het bestuur verwacht een trouwe opkomst. Tui rb ouwveieniging De aardbeienkistjes met het opschrift "HOLLAED" moeten eerst opgebruikt worden, omdat deze voor ons later onbruikbaar zijn, en dus niet meer teruggenomen kunnen worden. Deze kistjes mogen alleen gebruikt worden voor Senga's, dus de consumptieaardbeien en rode bessen moeten in kist jes met het opschrift"CV.V. Venlo" gedaan worden. De aspergetelers die ophouden met asperges steken worden verzocht de asperge kisten zo snel mogelijk in te leveren, anders zitten wij na het seizoen met een grote hoeveelheid kisten. Dit mede door het feit dat we de aspergekist.en dit jaar niet voor zwarte besseh kunnen gebrui ken. Tennisclub. Het bestuur heeft besloten mm in de zomermaanden de trainingen stop te zetten, in verband met de geringe opkomst. Op vrijdag 4 September worden de trainingen hervat. Voetbalclu-u. Door de voetbalvereniging wordt op 12, 13 en 14 September 1964 een fancy-fair gehouden. Beleefd verzoeken wij de andere verenigingen met deze datum rekening te willen houden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1