SELSTEanS- IEUUJS &LFID. 11 Juni 1964, Jaargang 2, no. 32. Parochie H. Oda. 4e zondag na Pinksteren. Zondag: 6,30 uur leesmis voor de familie Janssen - Heiligers, 8,10 uur leesmis voor Albert -Fleurkens en Elisabeth Claessens, 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor de overleden fa milie van de Pas - Custers, 2 uur Lof. 7,30. uur leesmis voor Willem Jenniskens en Regina Rongen. 7,30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam.v.Dijck-vd. Ven. 7,30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Linders- van Hoof. 7,30 uur maanddienst voor Antoon Pouwels. 7,30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Dondnns- v.d. Corput. 7,30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Deters Verstappen. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur n.m. Misdienaars:Kuunders - Peeters. Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Katholieke Meisjes Gilde. Vanaf maandag a.s. geen sporten meer voor de Agnes- Maria Gorettie- en Cecilia groep, wegens slechte opkomst. - De contributie voor de Agnes-groep is f.2,- per persoon, en voor alle andere groepen f.3, De meisjes worden verzocht deze zo spoedig mogelijk bij hun eigen leid ster af "te dragen. A.s. zondag na de Hoogmis bijeenkomst voor de Odilia groep. Als het zon dag mooi weer is gaat de Cecilia-groep zwemmen, vertrek om 12 uur bij de kerk. Als je twijfelt aan het weer, stel je dan even in verbinding met de leidster. Zondag na de Hoogmis belangrijke bijeenkomst voor de Agnes-groep. De uniformen kunnen ingeleverd worden tot zondagavond bij M. Geurts. Enkele uniformen zijn nog niet betaald, denken jullie er aan Diege nen die verhinderd.zijn moeten, dit even laten weten. De vacantie in Ge leen kan wegens omstandigheden niet doorgaan. De Agnes en Maria-Gorettie groep gaan nu van 5 t/m 9 Augustus naar Swalmen. We komen dan' op 9 Augustus voor de middag terug. De Cecilia- en Odilia groep gaan ook naar Swalmen, en wel van 10 t/m 14 Augustus. We gaan samenmaar in Swalmen is het programma appart. Boerenleenbank De komende week is de kassier de gehele week afwezig. De bankzaken zul len echter normaal doorgang vinden, zodat dit voor U niet hinderlijk zal zijn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1