lyJSSELSTEanS 4- Juni 1964. Jaargang 2, no. 31. Parochie H. Oda. 3e Zondag na Pinksteren. Zondag: 6,30 uur leesmis voor de overleden familie In 't Hulst Deenen, 8,10 uur maanddienst voor Antoon van Asten, 9,15 uur Kindermis 10,15 uur Hoogmis voon Hendrikus Michels- Friezen, 2 uur Lof. t Maandag: 7,30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie De Wit- Geerets. Dinsdag: 7,30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam. van Osch- Verhaegh. Woensdag: 7,30 uur leesmis voor de familie van Dijck-Driessen. Donderdag: 7,30 uur maanddienst voor Jacoba Kensing - de Haas.. Vrijdag: 7,30- uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie van Til burg - Emonts. Zaterdag: 7,50 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Maas- - 1 v.d.Nieuwehhof Zohdag is de maandelijkse collec-te voor de kerk. Misdienaars:Flinsenberg - Spreeuwenberg. Katholieke Meisjes Gilde. Bij voldoende deelname wordt er voor de leden van de Agnes-groep een vacantie georganiseerd in het vacantiehuis Sweykhuizen bij Geleén, en wel van 5 t/m 8 Augustus. Voor de leden van de Maria-Gorettie groep, in hetzlefde vacantiehuis, en wel van 12 t/m 15 Augustus.. In verband hiermede is er Zondag na de Hoogmis' bijeenkomst vóór.de Agnes- en Maria-Gorettie groep. Wielerronde Zondag 12 Juli WIELERRONDE met BRGMFIETS-GRASBAA.N WEDSTRIJDten bate van de Kerk. Inschrijfbiljetten bromfietswedstrijd wrtekri jgbaar bij- het secreta riaat, Peter Janssenweg 18, tel.no. 04-785-354- Voorwaarden: a. leeftijd minstens 16 jaar. b. deelnemen voor eigen risico. c. inschrijfgeld f.2,50 per deelnemer. De inschrijving staat open tot Zondag 28 Juji 1964. HOUD ZOHDAG 12 Juli vrij en kom dan kijken B.J.B. J.B.T.B.- De orientatierit die oorspronkelijk was vastgesteld op 7 Jnni 1964, is verschoven naar 14- Juni 1.964. ieüujsBird

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1