ELSTEynS- lElltUS LRD. 28 Mei 1964. Jaargang 2, no. 30, Parochie H. Qda. 2e Zondag na Pinksteren. Zondag: 6,30 uur leesmis voor de familie Emonts-v.d. Hulst, 8,10 uur leesmis voor Willem Vollenberg en overleden familie. 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor de familie Relouw. Na de Hoogmis H. Sa&ramentsprocessie, geen Lof. Maandag7,30 uur leesmis voor Antoon Swinkels. Dinsdag!" 7,30 uur gezongen jaargetijde voor Hendrika van Vegchel- Ewals en Arnold Bexkens. Woensdag: 7,30 uur leesmis voor de overleden familie Verheyen-Litjens. Donderdag: 7,30 uur leesmis voor de familie Janssen-Koppens. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, en feest van het H. Hart Jezus, 7,30 uur gezongen H. Mis t.e.v. het H. Hart voor Peter en Hubertina Claessens - van Megen en Maria Claessens. Na de H. Misuitstelling en oefening van eerherstel. Zaterdag: 7,30 uur leesmis voor de overleden ouders Smits-Derks. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur n.m. Misdienaars: Geurts - Willems. Zondag zal weer de jaarlijkse sacramentsprocessie trekken. Daar er ieder jaar geld, en veel geld nodig is om de versiering aan. te vullen en uit te breiden, zullen we zondag weer een collecte houden voor dit doel. We hopen dat iedereen een behoorlijke gift zal geven, minstens f.1,-, om zo degenen die ieder jaar een behoorlijk werk moeten verzet ten om de versiering aan te brengen, te helpen. De volgorde van de processie: 1. Parochievaandel, 2. schoolkinderen, 3.Meisjesgilde, 4. B.J.B. en andere meisjes, 5» gehuwde vrouwen, 6.Jonge Boeren en andere jonge manneh, 7- gehuwde mannen, 8. Fanfare, 9« Kerkkoor, 10. Bruidjes, 11. Misdienaars en Allerheiligste. We hopen dat velen mee zullen trekken, en zo openlijk hulde brengen aan Christus Koning. Katholieke Meisjes Gilde. a.s. Zondag worden alle leden na de Hoogmis aan de kerk verwacht voor de Sacramentsprocessie. Degenen die een uniform hebben wordt verzocht dit aan te doen. a.s. Maandag na het sporten van 7 tot 8 uur is er bijeenkomst voor de Maria-Goretti groep. Wielerronde De jaarlijkse wielerronde t.b.v. de Kerk, zal dit jaar worden gehouden op ZONDAG 12 Juli. Mogen wij de verenigingen vragen om op deze dag geen and-ére festiviteiten te organiseren. DUS ZONDAG 12 Juli WIELERRONDE met SPECIALE ATTRACTIE lï u l-:-u

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1