IlJSSELSTEynS IEUÜJS ÖLRQ lol 21 Mei 1964. Jaargang 2, no, 29 Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: Misdienaars Parochie H. Oda. Eerste zondag na Pinksteren, Drievuldigheidszondag. 6,50 uur leesmis voor de overleden oud&rs Jenniskens-Gielen, 8,10 uur leesmis voor Antonetta Smeets - Vergeldt, 9?15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor zekere intentie, 7,50 uur weekdienst voor Maria Mulders - Thissen. 7,50 uur leesmis voor Jacoba Fleurkens - Rongen, 6 uur n.m. avondmis voor de leden en overleden leden v.d. Boerenbond. 7,50 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie van Lip- zig - Michels. H. Sacramentsdag, feestdag van devotie, 7 uur maandienst voor Maria Mulders - Thissen, 8,50 uur hoogmis voor de overleden familie Jeurissen r- Janssen. 7,50 uur leesmis voor de familie Hellegers - Maas. 7,50 uur gezongen jaargetijde voor Pr. van Soest en Anna van Bracht Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur n.m. :Bos - Jenniskens. "A.s. Zondag 51 Mei 1964 zal de jaarlijkse sacramentsprocessie weer door de parochie trekken. Dinsdag 2 Juni 1964 zal Mgr. Moors aan de kinderen het H. Vormsel komen toedienen. Deplechtigheid zal plaats heb ben om 550 uur n.m. Van de Centrale Raad van de St. Vincentiusvereniging te Roermond ontvingen wij een schrijven waarin gevraagd wordt naar gezinnen welke bereid zi jn gedurende de maand Augustus 1 of 2 Amsterdammertjes op te nemen en gastvrijheid te verlenen. De kinderen hopen te mogen komen van 27 Juli tot 21 Augustus. Hun leeftijd is van 6 tot en met 12 jaar, er zijn evenveel jongens als meisjes. Op de kinderen is een strenge selectie toegepast, en hun uitverkiezing vond plaats na overleg met de betreffende pa rochiegeestelijkheid en maatschappelijke werksters. Kort voor de uitzending zullen zij nog medisch worden gekeurd.. Iedereen begrijpt dat dit eeri werk van echte naastenliefde is, en dat men, door een of meer kinderen op te nemen niet alleen aan. deze kinderen lichamelijk maar ook geestelijk een grote dienst bewijst. Zij, die een kind willen opnemen kunnen dit even melden op de pastorie. Fanfare Mededeling voor de muzikanten.^.- .^petitie die vrijdag niet kon door gaan zal worden gehouden op zondag 24- Mei a.s., na de Hoogmis. Komt dan allen, speciaal in verband met repeteren van processiemarsen. Jongelui van IJsselsteyn, DENK NOG EENS AAN ONZE OPROEP TOT OPGAVE ALS LEERLING-MUZIKANT

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1