IfJssEisTEyns IEUWS 14 Mei 1964. Jaargang 2, no.28. ra? Zondag: Maandag Dinsdag Woensdag: Donderdag "Vrijdag: Zaterdag: Parochie H. Oda. Hoogfeest van Finksteren. 6,30'uur leesmis voor de overleden ouders v.d. Ven - Ver- heyen, 8,10 uur leesmis voor Willem Vollenberg, 9^5 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis besteld jaargetijde voor Mar- tinus Arts, 3 uur Lof. 2e Pinksterdag feest van devotie, 6,30 uur leesmis voor Albert Fleurkens en Elisabeth Claessens, 8,10 uur leesmis voor de overl. fam. Jacobs - v.d. Sterren, 9?15 uur kinder mis, '10,15 uur Hoogmis uit dankbaarheid voor de familie van Lipzig - Michels. 7,30 uur weekdierst voor Maria Mulders - Thissen. 7,30 uur. leesmis voor Gerard Deters. 7,30 uur leesmis voor Maria Verhoeven en overleden familie. 7,30 uur leesmis voor Martin Peëters. 7,30 uur leesmis voor intentie van de fam.Michels-Bennebroek. Deze week zijn woensdag, vrijdag en zaterdag quatertemper dagen, alleen vrijdag is geboden vasten en onthoudingsdag Pinksterzondag eindigt de Nederlandse missieweek met col lecte voor de Nederlandse missionarissen. Misdienaars:Pouwels - Potten. Pater Weys laat hartelijk danken voor.de buitengewoon gulle bijdrage die hij voor zijn missie heeft mogen ontvangen. De collecte heeft opgebracht f.582,50 Katholieke Meisjes Gilde. Maandag 18 Mei 1964 is de jaarlijkse sportdag te Gostrum. Wij vertrek ken om 8,45 uur v.m. aan de school. Breng brood en drinkeh voor 2 x mee. Wie een uniform heeft wordt verzocht dit aah te trekken. Degenen die geen uniforpi hebben, liefst blouse en rok, verder de gymschoenen en lange of korte broek meenemen. Er wordt beleefd verzocht tijdig op de aangegeven plaats aanwezig te zijn. Sportvereniging "IJsselsteyn" Voetbalprogramma voor Maandag 18 Mei 1964: America I -IJsselsteyn I. Dus op 2e Pinksterdag brangt IJsselsteyn I een bezoek aan America I. De volgende spelers nemen hieraan deel: Th.Deriks, A. Sanders, H.Koonings, JKoonings, W. Kleuskens, B. ban Schijndel, Hub.Koonings, G.d.d.Weyer, M.Berkers, Th. Rutten, Jac. Janssen, H. Litjens, H. Lemmens, P.Verstappen Aanvang 2 uur, vertrek 1 uur n.m. Mededeling: 0o het sportterrein van S.V. "IJsselsteyn" wordt op 21 Juni 1964 een kringsportdag georganiseerd door de R.K.J.B. afd. Heyde. Wij verzoeken alle verenigingen met deze datum rekening te willen hou den.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1