iSSELSTEOnS IEUUJS ILRD. 30 April 1964. Jaargang 2, no.26. Parochie H. Oda. 3e Zondag na Pasen. Zondag: 6,30 uur leesmis voor Johannes Geurts, 8,10 uur leesmis vo-r^r .Antonetta Smeets - Vergeldt, 9? 15 uur Kindermis, 10,15 uur -Hoogmis, "besteld jaargetijde voor Gerarda Hubers-Arts, 2 uur Lof. Maandag dinsdag en woensdag zijn de kruisdagen, telkens na de H. Mis kruisprocessiede mis is om 7 uur. Maandag7 uur leesmis t.e.v. Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 'en de H. Gerardus. Dinsdag: 7 uur gesticht jaargetijde voor Petronella van Asten-Pouwels Woensdag: 7 uur leesmis voor de overleden ouders' Nellen- Rutten,vigi- lie van Hemelvaart, gelegenheid om te "biechten van 7-8 uur, Donderdag: Feest van s-Heren Hemelvaart, verplichte feestdag, 6,30 uur maanddienst voor Antoon van Asten, 8 uur leesmis voor de parochie, waaronder eerste H. Communie, 9,15 uur lees mis voor Cornelius Luyckx, 10,15 uur Hoogmis "bestelde ziele- dienst.voor Bernard Verheyen en Gertruda Marcellisgeen Lof. Vrijdag-: 7,30 uur weekdienst voor Maria Mulders-Thissen. Zaterdag: 7,30 uur leesmis voor de familie Philipsen- van Neerven. 10 uur plechtige huwelijksmis voor het "bruidspaar Michels- Janssen. Gelegenheid om te biechten van 7 bot 8 uur n.m. Doordat velen een leesmis vragen op een bepaalde dag, moe- Jen anderen die al vroeger een leesmis besteld hebben lang wachten voordat ze aan de beurt komen. Daarom zullen de leesmissen in het vevolg gedaan worden ip volgorde van bin nenkomen. Wil men op een bepaalde dag een H. Mis hebben,dan zal men een gezongen mis moeten bestellen. In de H. Mis van 8 uur op Hemelvaartsdag zijn weer de ban- kenJn de zijpanden en 18 banken in het midden gereserveerd voor communicanten, bruidjes en ouders van de communicanten. Boerinnenbond Op dinsdag 14 Mei 1964 is de kringbedevaart naar Oostrum, s-avonds om 8 uur Heilige Mis en daarna lichtprocessie. Bij voldoende deelname wordt de reis per bus gemaakt, vertrek om 7,15 uur n.m. vanaf de kerk. Opgeven tot uiterlijk 10 Mei 1964, bij de voorzitster. Ruiterclub. Ruiterclub "De Peeldraver" maakt nu reeds bekend dat zij op Zondag 30 Augustus 1964', een groot Concours-Hippique zullen organiseren. Nadere mededelingen hieromtrent volgen t.z.t. nog.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1