ELSTEynS IEUUJS ILRD 23 April 1964. Jaargang 2, no. 25. Parochie H. Oda. 4c zondag na Pasen. 6,30 uur leesmis voor de overleden fam. Potten-Coopmans, 8,10 uur leesmis voor zekere intentie, 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor de overleden fam. Baghus, 2 uur Lof. 7,30 uur leesmis voor de overleden familie Verheyen~Litjens. 7,30 uur weekdienst voor Maria Mulders-Thissen. 7,30 uur leesmis uit denkbaarheid voor de familie Geurts- Peeters. 7,30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam. Willems- Verheyen. Peest van.de H.Jozeph werkman, tevens eerste vrijdag, 7,30 uur gezongen H. Mis t.e.v. het lï. Hart, jaargetijde voor Albert Verheyen. Na de H. Mis uitstelling en oefening van eerherstel. 7,30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam.Winnen-v.Well 10 uur gezongen H. Mis uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 25 jarig huwelijk van v.d.Munckhof-Schouten. Gelegenheid Zondag: Maandag Dlnsaag: Woensdag Donderdag Vrijdag: Zaterdag,: om te biechten van 7 tot 8 uur. Hisfmenaars:Blinsenberg-Spreeuwenberg. EJBen JBTB Zoals op de vergaderingen van beide verenigingen reeds is gezegd, zal op Hemelvaartsdag 7 Mei a.s. een Nationale Landdag wordt gehouden in Oss (NB,)- Op deze dag zullen de 4 Nederlandse gewesten van de B.J.B. en J.B.T.B. demonstratie geven op cultureel en sportief gebied. Bovendien zal deze dag in het teken staan van de M.Y.J.A.R.Chet belooft dus een boeien de "v"'. '"p arm end e dag te worden. Allen dae naar deze dag toe willen: worden verzocht zich op te geven tot a.s. Zor.dag 26 April, bij een der bestuursleden. Voor -reisgelegenheid wordt gezorgd. B.J.B. Zaterdag 2 Mei 1964 gaat do B.JCB.- naar de huishoudbeurs in het RAI gebouyv,.te Amsterdam, De reis wordt per bus gemaakt, vertrek 8 uur. Degenen die meewillen moéten zich opgeven voor a.s. Zondagavond. Men kan zicfr'/ook telefonisch opgeven bij M. Camps, tel.no. 284. Banfare Zoals reeds eerder gemeld houdt de fanfare op zaterdag 25 April 1964 haar. jaarlijkse actie voor oude matrialen, o.a. oud ijzer, lompen, papier(peen kunstmestzakken) De ophalers vragen beleefd om een en ander reeds klaar te leggen opdat de actie zodoende een vlot verloop kan hebben.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1