D_ SELSTEHns- rtlEUüJS- 16 April 1964. Jaargang 2, no.24. Parochie H. Oda. 3e zondag na Pasen. 6,30 uur leesmis voor de overleden fam. Claessens-Poels 8 uur leesmis voor de Parochie, waaronder Plechtige H. Communie, 9,1.3 uur leesmis voor de overleden fam. Vogels- Jeurissen, 10,15 uur Hoogmis, besteld jaargetijde voor Antoon Pouwels, 3 uur Lof en plechtige hernieuwing der doopbeloften. 7,30 uur weekdienst voor Maria Mulders-Thissen. 7,30 uur leesmis voor de overleden familie Arts-Hendriks, 9^30 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Direks-Lemmens. Woensdag: 7,30 uur leesmis voor de overleden ouders Smits-Derks. Donderdag: 7,30 uur maanddienst voor Maria Mulders-Thissen. Vrijdag: 7,30 uur gezongen jaargetijde voor Petronella Nijssen- Eillekens. - Zaterdag: Peest van de H.Marcus, 7,30 uur leesmis voor Maria Verhoe ven en overleden familie, na de H. Mis St.Marcus processie. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. Misdienaars: Geurts - Willems. In de H. Mis a.s. Zondag van 8 uur, waaronder de kinderen de Plechtige Communie doen, zijn de banken in de zijpanden en de eerste 19 banken in de kerk gereserveerd voor de communicanten, bruidjes, ouders en familie van de communi canten. Wij verzoeken vriendelijk om deze banken vrij te laten, en zo mogelijk hen die helemaal niet bij de Plechtige Commu nie betrokken zijn, naar een andere mis te komen. Boerinnenbond,... Bij voldoende deelname wordt een reis gemaakt naar de Huishoudbeurs in Amsterdam, op Dinsdag 5 Mei 1964. Vertrek 7;>30 uur v.m. vanaf het^Gemeenschapshuis. De opgave kan ge schieden bij de bestuursleden vóór 22 Apeil a.s.,bij opgave gelieve men f.5,per persoon bij vooruitbetaling te voldoen. Mannen die in- tresse hebben mogen ook mee. Na 22 April worden geen opgaven meer aangenomen. Varkensfokdag. De varkensfokdag wordt gehouden op 21 April 1964, op het terrein aan de"0ude Lind"te Horst. Aanvang 9,30 uur v.m. Zondag: Maandag: Dinsdag

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1