SSELST Et) ns EUUJS - Ülrd 9 April 1964. Jaargang 2," no.23 Parochie H. Oda. 2e Zondag na Pasen. Zondag: 6,30 uur leesmis voor Gerard Deters, 8,10 uur leesmis voor Mathijs Arts en Gertruda van Osch,9,15 uur kinder mis, 10,1.5 uur Hoogmis voor zekere intentie, 2 uur Lof. 7,30 uur leesmis voor Antoon Swinkels. 7,30 uur leèsmis voor de overleden familie Willems-Verheyen. 9,30 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Keyzers - Smits. 7,30 uur leesmis voor Johannes Geurts. 7,30 uur maajiddienst voor Antoon Pouwels. 7,30 uur leesmis voor*Leonard Heidens en echtgenote, en hun zoon Jacob. 7,30 uur leesmis voor de overleden familie v.Asten-Geelen» Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. Misdienaars:Bos - Jenniskens. Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Katholieke Meisjes Gilde. Degenen die zich opgegeven, hebben voor de Senioredag a.s. Zondag in Sittard, krijgen hiervan nog nader bericht. De vertrektijd weten we no nog niet. Indien U niets hoort vraag het dan even bij de hocfd- leidster, Toos danssen. - Boerinnenbond. Eij voldoende deelname houdt de Boerinnenbond op Dinsdag 21 April 1264, een excursie naar de stomerij van Verschuyten in Helmond. Vertrek kwart over één aan de kerk. Opgeven voor 15 April a.s. bij de voorzitster, tel.no.04932-210. J K.A.B. De jaarvergadering van de K.A.B. zal gehouden worden op Donderdag 16 April 1-964, in cafe J. Eos, aanvang 8 uur n.m. Op deze vergadering zal een spreekbeurt gehouden worden door Dhr. G. Schols, wethouder van Sociale zak^n te Venray. Het bestuur verwacht een trouwe opkomst. •- V e over zekering. Het bestuur van'de Veeverzekering deelt de leden hierbij mede dat a.s. Maandag 13 April 1964 begonnen wordt met het schatten van vee.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1