ELSTEUnS lEUUJS LflD. cüib 2 April 1964. Jaargang 2, no.22. Parochie H. Oda. Beloken Pasen. Zondag: 6,30 uur leesmis. voor de overleden ouders Nellen-Rutten, 8,10 uur leesmis ter ere van de H. Gerardus voor de fam. Verstegen, 9315 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor zeke re intentie, 2 uur Lof. Maandag7?30 uur leesmis voor de overlfamilie Emonts-v.d.Hulst Dinsdag: '7,30 uur leesmis voor Johannes Coenen en Elisabeth Camps. Woensdag: 7,30 uur maanddienst voor Antobn van Asten. Donderdag: 7,30 uur leesmis voor Johannes Peeters en Egberdina van Asten. Vrijdag: 7,30 uur maanddienst voor Jacoba Hensing-de Haas. Zaterdag: leesmis voor de overleden familie Jeurissen-Janssen, om 7,30 uur. Misdienaars: Pouwels - Potten. Boerinnejfoond. Donderdag 9 April 1964 houdt de boerinnenbond een bijeenkomst in cafe H. van Asten, aanvang 7,30 uur n.m. Op deze bijeenkomst houdt Dhr. Keysers van "De eeuwige Lente" uit Venray een spreekbeurt over bloemen en kamerplanten. Genoemde spre ker zal diverse bloemen en planten meebrengen, en hierover volledige uitleg geven. Katholieke Meisjes Gilde. a.s Zondag na de Hoogmis om 11 uur bijeenkomst voor de Lucia-groep. Eveneens a.s. zondag 5 April om 2,30 uur n.m. bijeenkomst in de school voor de Cecilia-groep. Om 1,30 uur worden alle meisjes van de Odilia-groep aan de school ver wacht. Als het weer goed is gaan we fietsen en de bossen in.Doe dus niet je beste kleren aan, maar desnoods een lange broek. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Op zondag 12 April 1964 is in Sittard de jaarlijkse senioren-dag. De meisjes van de Agnes-groep, en de Maria Gorretie-groep kunnen hier mee naar toe. s-Morgens is er in Sittard een H.Mis, en daarna een geva rieerd programma. Daar we wegens de plaats in de bus moeten weten hoe veel er mee gaan, wordt men verzocht zich vóór of op zondag 5 April op te geven bii Toos Janssen, Peelweg 1. De kosten van deze dag, bus inbegrepen, bedraagt f.2,50 per persoon. Wij hopen dat alle senioren meegaan. De tijd van vertrek wordt volgen de week in dit blad bekend gemaakt. (J#",}

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1