SELSTEynS IEULLIS 26 Maart 1964. Jaargang 2, no.21 Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: Parochie H. Oda. Hoogfeest van Pasen. Zondag: 7 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam.van Ool-Alt- huizen, 8,30 uur leesmis voor Henricus van de Ven, 10 uur plechtige hoogmis voor zekere intentie, 3 uur Vespers en Lof. 2e paasdag, feestdag van devotie, 6,30 uur leesmis voor de overleden ouders Peeters-Verhaegh, 8,10 uur leesmis voor Antoon van Asten, 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoog mis voor Gerard van Dierendonck. 7,30 uur leesmis voor de overleden ouders Nellen-Rutten. 7,30 uur gezongen jaargetijde voor Gertruda Winnen-Arts. 7,30 uur maanddienst voor Albert Verhéyen. eerste vrijdag van de maand, 7,30 uur gezongen H. Mis ter ere van het Heilig Hart,voor Willem Vollenbêrg. Na de heilige mis uitstelling en oefening van eerherstel. 7,30 uur leesmis voor de overleden fam. Willems - Vos. Paasdag is tevens de eerste zondag van de maand, en onze maandelijkse collecte voor de kerk. Paasdag is tevens de slotactie van de bisschoppelijke vastenactie. Men wordt verzocht om het derde zakje mee naar de kerk te brengen. MisdienaarsRooyackers - van Ass. Onderstaand schrijven ontvingen wij van, hij U allen nog wel bekend, pater H. Lommen SVD uit Roeteng (Flores) Ruteng, 12 Januari 1964. Beste missievrienden in IJsselsteyn. Tot mijn grote spijt heeft het tot Januari moeten duren voordat ik ge legenheid krijg U mijn hartelijke dank te betuigen voor het medeleven met mijn zilveren Priesterfeest. Waarschijnlijk zullen er echter nog verschillende weken overheen gaan voordat U dit briefje ontvangt, want aangezien wij geen vervoer hebben voor onze posterijen, zijn we momen- 6 •?aj?^ewe?en ^"e vriendelijkheid van mensen die naar Java gaan om uit de geisoleerdheid van ons Floreseiland te raken, en contact te krijgen met de verre wereld. Toch wil ik graag mijn oprechte dank en erkentelijkheid betuigen voor w hartelijkheid en matriele hulp om de 25e verjaardag van mijn preis- erwijding tot een blijde dag te maken. Door de bemiddeling van het ^llss^ecom^^e van iegelen kreeg ik te horen hoe IJsselsteyn zich heeft ingespannen om mee te helpen tenminste een schooltje van Manggarai van een goed, langdurend, veilig, stevig dak te voorzien. en golfplatendak, dat bij U misschien goed genoeg is voor een schuim, is hier bijna het modernste van het moderne.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1