SS ELSTEHUS IEUUUS uILRD Q| 19- Maart 1964'. Jaargang 2, no. 20 Parochie H. Oda. Tweede Passiezondag, of Palmzondag. Zondag: 6,30- uur leesmis voor Harrie Goumans, 8,10 uur leesmis voor Leo Stevens, 9>15 uur kindermis, 10 uur palmwijding en palmprocessiewaarna de Hoogmis voor de overleden fa milie Custers-Claessen, 5- uur vastenmeditatie en Lof Maandag: 7,30 uur gezongen jaargetijde voor Gerard Arts en Maria van Enckevort. Dinsdag: 7>30 uur gez. jaargetijde voor Gerard van Dierendonck. Woensdag: 7>30 uur leesmis voor Petronella van Asten-Pouwels7>30 uur n.m. avondmis, "besteld door de Boerinnenbond, voor de wereldvrede Donderdag: Witte donderdag, 3 uur H. Mis speciaal voor de kinderen, maar voor iedereen toegankelijk, s-avonds 8 uur plechtige dienst waarna aanbidding van het Allerheiligste tot 12 uur. Vrijdag: Goede vrijdag, 3 uur n.m, plechtige dienst, waaronder ook de H. Communie wordt uitgereikt. Zaterdag: s-avonds om 11 uur plechtige dienst, wijding van het vuur, de paaskaars en het doopwater, met hernieuwing der doopbe loften, om ongeveer 12 uur plechtige Hoogmis. Op het hoogfeest van Pasen zijn de H. Missen om 7 uur, 8,30 uur en 10 uur. Deze week is de biechtgelegenheid: Dinsdag en woansdag van 6 tot 7 uur n.m.woensdag ook s-middags van 3 tot 4 uur voor de oudere mensen.Donderdag van 6 tot 7>30 uur n.m. en vrijdag van 6 tot 9 uur n.m. Zaterdag"wondt, geen biecht gehoord, lijk om zoveel mogelijk te spreiden wachten tot de laatste dag. Op Witte donderdag zal de H. Communie aan de zieken gebracht worden. Wanneer er zieken zijn die neit geregeld de H. Com munie krijgen, en dit met Pasen wel willen, dit even te melden. Misdienaars: Kuunders - Peeters. Fokvereniging Op dinsdag 24 Maart 1964- houdt fokvereniging "Eendracht" een algemene vergadering in cafe J. Bos, aanvang 8,30 uur i.m. In aansluiting op deze vergadering houdu de Veeverzekering een leden vergadering Wij verzoeken vriende en niet allemaal te Kinderbij slaglij sten. Deze zijn verkrijgbaar op het Poststation (bij W.Janssen,kapper) te IJsselsteyn. Deze kunnen iedere dag worden afgehaald.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1