KOOP TOCH IN DEN VREEMDE NIET, WAT HET EIGEN DORP U BIEDT, GEBRUIK DAAROM UW VERSTANDKOOP BIJ UW EIGEN MIDDENSTAND I! "GOEDE SMERING EN ONDERHOUD, DAT IS EEN EERSTE FACTOR "DAARVOOR KUNT TT BIJ ONS TERECHT, MET UW AUTO EN UW TRACTOR Garage: N.V. 11 De Peelstreek"Jan Poelsweg 5, Tel.no. 274-. H.H. LANDBOUWERS. H.H.TUINBOUWERS. Wij leveren alle onkruid- en ziektebestrijdingsmiddelen voor land en tuinbouw, o.a voor onkruidbesrijding in bieten, asperges, aardbeien eng. ALLES UIT VOORRAAD TE LEVEREN, DE MODERNSTE MIDDELEN, o.a. Aalinuron - Reglone - Gramoxone - Betalon - Simasin - Atrasin, enz.enz. Verder vliegenverdelgingsmiddelen, o.a. Insecto-Spray spuitbussen enz. OP VERZOEK GEVEN WIJ GRATIS DESKUNDIG ADVIES Verder leveren wij: motorspuiten, rugspuiten, handspuiten. Ook het speciale bestrijdingsmiddel van vliegen bij vee, is bij ons verkrijg baar. Bruine en groene carbolineum, het speciale bestrijdingsmiddel voor kippenluizen, U.5 Verder verrichten wij alle spuitwerkzaamheden. Beleefd aanbevelend, H. CLAESSENS, Heidsepeelweg 20, tel.no.280. H. H. TUINDERS. Voorkom veel verk door een chemische onkruidbestrijding. Spuit voor opkomst van Uw tuinbbnen met A Alinuron, En Uw productievelc voor asperges met Gramoxone. Voor alle bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw, J. VERLINDEN, Heidsepeelweg 24, Tel.no. 395* P.s. alle bestellingen worden door ons thuis bezorgd. Boerinnen Jeugd Bond. Jonge Boeren. Vanuit de kring Venray zal er- een bus rijden naar de culturele dag te Roermond, op Dinsdag 7 April-a.s. Opgave hiervoor kan geschieden bij de besturen, echter vóór 19 Maart 1963. Op donderdag 19 Maart 1963, wordt de jaarlijkse contactavond gehouden van de B.J.B. en J.B.T.B. Het komt nog herhaaldelijk vóór dat er berichten of mededelingen erg laat binnenkomen. V/ij verzoeken belanghebbenden er voor te zorgen dat berichten e.d* uiterlijk woensdags vpór 12 uur ingeleverd zijn. Grote berichten of mededelingen gelieve men steeds schriftelijk te doen. Red.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 4