Katholieke Meis,jes Gilde. Zoals je allen weet is het zondag 15 Maart a.s. spelevaart. Alle leden worden verzocht om 1,45 uur aanwezig te zijn. Degenen die een uniform hehben, gelieve dit aan te doen. De entree voor deze middag is 20 cent per persoon. Wij ^open dat alle leden hun belangstelling zullen tonen op deze middag. Ruiterclub. Het bestuur en leden van onze Rijvereniging brengt gaarne hun hartelij ke dank over aan alle inwoners van IJsselsteyn, voor de lilde gaven die zij van U allen,met de laatstgehouden stroactie, mochten ontvangen. De eerder aangekondigde jaarvergadering die door omstandigheden uitge steld moest worden, is nu vastgesteld op Woensdag 18 Maart 1964, in cafe J. Bos, aanvang 8 uur n.m. De agenda omvat o.m. Jaarverslag, jaarrekening, bespreking concours te IJsselsteyn. uitreiking prijzen jeugdwedstrijd, mededelingen. Op deze vergadering zal de hoofdinstructeur, Dhr. Alles een spreekbeurt houden Alle ler!en worden op deze belangrijke vergadering verwacht. Onderstaand geven wij nog een overzicht van de. Ruiter-wedstrijdkalen- der 1964. 15 Maart, dus zondag a.s., onderlinge Cross-country te IJsselsteyn, op het terrein bij J. Smits aan de Puttenweg. 15 Maart, jeugdwedstrijd te Oirlo, dit is voor ruiters die nog niet op concoursen zijn uitgekomen. 22 Maart, Cross-country te Venray. 50 Maart, dressuurwedstrijd te Venray, voor klasse L.1 en L.2. 5 April, samengestelde wedstrijd te Grathem. Ruiters die hieraan willen deelnemen moeten zich vóór zondag 15 Maart hebben opgegeven bij L.Jans sen, tel.no.265» 12 April, samengestelde wedstrijden te Geysteren, hieraan zullen 20 de beste Nederlandse ruiters deelnemen. 19 Aprilonderlinge wedstrijdm springen en dressuur. 26 Aprildressuurwedstrijd te Venray. 50 April, ruiterdemonstratie te Brunssum. 18 Mei, concours-rhippique te Hulsberg e, draverij te Baarlo. 14 Juni, Draverijen te Baarlo. 21 Juni, Concous-hippique te Graetheide. 28 Juni, te Meterik. 12.Juli, vrij Concours te Reuver. r. 19 Juli, concours-hippique te IJsselsteyn 26 Juli, te Linne. 1-2 Augustus, Bondsconcours te Blerick. 15 en 50 Augustus, draverijen te Baarlo. 4 September, draverijen te Baarlo. Wij bopen bat be ruiters hiervan goede notitie zullen nemen, zodat wij er niet steeds op te hoeven attend .eren. Te pachten: 5 Ha. best grasland, gelegen Timmermannsweg 51» Te bevragen bij: FTheunsOirschottel04245-327 Gevonden: 1 rozenkrans, Fr. van Soest, Kerkweg.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 3