IiJSSELSTEynS E Li LU 5 01 fllLRD. 12 Maart 1964. Jaargang 2, no.19 Parochie H. Qda. Eerste passiezondag. 6,30 uur leesmis voor Antoon van Asten, besteld door de spaarkas Walsberg, 8,10 uur leesmis voor Renier Swinkels, Jo en Jeanette Swinkels, 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor zekere intentie, 5 uur vastenmeditatie en Lof. 7,30 uur gesticht jaargetijde voor Hendrikus van de Ven, en Theo van de Ven. 7,30 uur maanddienst voor Antoon Pouwels. 7,30 uur leesmis voor zekere intentie. Peest van-de H.Jozef, 7,30 uur gezongen jaargetijde voor Frans van de Munckhof en Petronella Schreven. Geboden vasten en onthoudingsdag, 7,30 uur leesmis voor de overleden familie Kuunders- van Dijck. 7,30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie van Soest- Jenniskens. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. Flinsenberg - Spreeuwenberg". Deze week, woensdag, zal de jaarlijkse grote poets van de kerk plaats hebben. Wij verzoeken derhalve weer een aantal meisjes om hierbij te komen helpen. Het is maar één keer per jaar dat we deze dienst vragen, en we hopen dan ook dat er dit jaar nog wat meer zullen komen dan vorige jaren, vooral in de' uren vóér de middag. Schoolnieuws. Vanaf maandag 16 Maart a.s. is voor de lagere school de zomerdienstre geling weer van kracht. De schooltijden zijn: Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: Misdienaars op op Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag woensdag zaterdag s'morgens kwart -vóór 9 t/m kwart vóór 12. s1middags: half 2 t/m half 4. s1-morgens: kwart vóór 9 t/m 12 uur. Vriendelijk wordt verzocht de kinderen tussen de middag niet te vroeg (maar ook niet te laat) naar school te sturen. Voor 10 mip. over-één behoeven geen kinderen op school te zijn, er is dan geen toezicht. Wel tussen 1,10 uur en 1,30 uur. Ook zal er bij he+^ aangaan der schooltijden geen toezicht aan de straat meer zijn. De kinderen te voet moeten gebruik maken van de trottoirs en de oversteekplaats bij de kettingen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1