Opstellingen .jeugdvoetbal voor zaterdag 7 maart. BW 1a-IJsseIsteyn 1a 3 v. Dierendonck M van As s G Hendriks P Hartens P Pouwels L opreeuvenberg P Pouwe-ls H Stevens P arts P Perks G Hartens vertrek.: 2.30 uur-aanvang 4 uur Res.; P Jaspers Horst Bl-Usselsteyn B1 a Hendriks J Emonts J -Hartens H Pouwels .7 S aiders U v. nsten H Claessens 1:1 v. ass P Claessens H v. Vegchel G v. Asten 1 Res. H Arts vertrek.' 2.45 uur-aanvang4 uur. M v> Ast en jjZTlt IJsselsteynB2-0ostrum B2. Th Claessens J ,/ilIems H Pouv/els J v. Tilburg ia Sanders J v. Vegchel W Claessens J van ass W Claessens J Poels Gvan Vegchel Res.: H Maas-J Sanders aanvang.3 uur. p Bob_a V/eyers Wie de leiders z n en hoe de jeugdspelers zullen vertrekken wordt op het traine nog bekend genaakt. Tevens naken vr'j de jeugdspelers er op attent dat de C spelers voortaan on 7 uur o.p het traine verwacht vier den i". p'.v. om 6.30 uur, dit geldt eveneens voor de 3 spelers, dit in verband dat do avonden langer -worden. Hut traine zal dan 1 a 1-g uur duren Be Leiders. Hededelagg a.K.o.V_^ v/egens b jzondore omstandigheden zullen de o(„stellingen voor zöndag 8 maart op het bord uai de kerk bekend gemaakt worden. Plet Bestuur. FASEN in het NIEUW 'dan naar het IJsselsteyns kleding bedrijf. Regenjassen en costuums, overhem den, zelfbinders en sokken. Cok jongens en kinderkleding. Indien gaarne huisbezoek, bel dan even no.398. REYNDERS, Tinmern'annsweg 4. Zondag 8 Maart a.s« balavond in het Gemeenschapshuis, aanvang 6 uur n.m. Huziek; "Be Nieuwe.Bolero1s" Personen beneden 76 jaar geen toegang. Te koop: wegens ophouden van be drijf, een bijna nieuwe melkmachine, "te bevragen, L.Philipsen, Puttenweg 77» ,~u Te koop: 2 tomen biggen, H.Jenniskens, Paardekopweg 9. e koop: .7 toom biggen, J. Villems, Tinnermannsv/eg 54. telno i 04932-204, 7 zeis, 7 hegschaar |Te k.oop: en 7 waterpomp, tegen elk aanneme lijk bod. Jan Toelsweg 7, IJsselsteyn. Gevonden: een paar scooter-hand schoenen. t.t.b. bij 7.Verschuuren, Lovinckplein 7 b. rn

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 2