ItJSSELSTEynS EülU S 101 I® Lfl O 5 Maart 1964. Jaargang 2, no.18. Parochie H.Qda. 4e zondag van de Vasten. 6,30 uur leesmis voor Catharina Stoffelen - Kroon, 8,10 uur. leesmis voor Willem Vollenberg, 9,13 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis uit dankbaarheid voor de fam.Philipsen- van Neerven, 5 uur Vastenmeditatie en Lof. 7,30 uur gesticht jaargetijde voor Willem-Spreeuwenberg en Margaretha Vervoort. 7,30 uur leesmis voor Jan Lamers en Catharina Relouw. 7,30 uur maanddienst voor Jacoba Hensing - de Haas. 7,30 uur gezongen H. Mis uit dankbaarheid voor de fam. Bos-Janssen. 7,30 uur maanddienst voor Antoon van Asten. 7,-30 uur leesmis voor Johannes Peeters en Egberdina van Asten. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. MisdienaarsGeurt s-Willems Katholieke Meisjes Gilde. a.s. Zondag bijeenkomst, voor de Lucia-groep, om 2 uur n.m. Als het mooi weer is trekken we de bossen in, dus allemaal in sportkleding. Ook a.s. zondag 8 Maart om 2 uur bijeenkomst voor de Cecilia-groep en de Odilia-groep. Maandagavond om 7?30 uur bijeenkomst voor de Agnes-rgroep, zeer belang rijk kom dus allemaal,. Dinsdagavond om 7,30 uur bijeenkomst van de Maria-Goretti-groep. Zondag 15 Maart 1964 is de jaarlijkse spelevaart van het district Ven- ray. Dit jaar wordt deze gehouden in het Gemeenschapshuis te IJsselsteyn. De leden worden verzocht om 1,45 uur aanwezig te zijn. Degenen die een uniform-hebben gelieve dit aan te doen. De entree voor deze middag is 20 cent per persoon. Culturele kring. Op woensdag ^1 Maart a.s. des avonds om 8 uur brengt de culturele kring haar derde avond voor de leden, in het Gemeenschapshuis1. Op deze avond zal vertoond worden de Duitse speelfilm, "Bekentenis van een 16 jarige"*, naar de gelijknamige roman van Robert Pilchowski. In verband met het voorprogramma dat aan deze 100 minuten durende ■film voorafgaat, wordt vriendelijk"verzocht op tijd aanwezig te zijn. Tevens wordt de leden verzocht hun kaarten niet aan te jeugdige perso nen te geven, daar voor hen deze film ongeschikt is. Leder}, s.v.p. lidmaatschapskaart meebrengen.Voor niet leden bedraagt de entreeprijs f.2,.Verder kan nog worden medegedeeld dat zeer waarschijn lijk de leden een 4e avond kan worden aangeboden, vermoedelijk kort na Pasen. Over de aard van deze avond zullen nog nadere mededelingen volgen. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: 7.-q +- or>rl q rr*

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1