Voetbalprogramma voor zondag 1 mrt IJ s 's eisteyn 1 -¥anssum 2 A Sanders Tb Deriks B ,v. Schgndel H.L.itjens Hr. Koonings w K leuskens J Koonings G v'.'d. Veyer Jac Janssen Th Teunissen H Koonings aanvang.: 2.30 uur. Melderslo3~IJsselsteyn 2 H Leramens Jos 'Wis mans P -Ooxe M Barkers' J Stevens A Lit j ens M Marcellis K v. Ass B Ars A.KleuskensA Vismans aanvang.12 uur res. A v.d. Gaer vertrek.: 11 uur HoIenv/iekers3-I Jsnelste Jan Janssen W Smeets G Vergeldt J Seykens J Jennikens H v. Dierendonck H v. Ass L Lemmens V Janssen M Horrevoets VCoxs aanvang. 12 uur Res. R plinsenb.erg-L v.- Vege hel vertrek.: 11 uur Jeugdvoetballers. a.s. Zaterdag zullen de B en enkele C- spelers naar Leunen gaan voor 2 vriendschappel';jke' wedstrijden. De- leider is Jo Janssen voor belde e-lftallen, Vertrek om. 1.30' uur vanaf H van Asten (beide elftallen). Tevens worden de jeugdspelers verzocht om hun achterstallige contri butie. i.e. ..betalenexi wel op wo ens avond 4. mr t •..-G.piJl.e t_-t r al.ne De opstellingen zjn als volgt.: Leunen-IJsseisteynB2 Th Claessens M Sanders J Villeins P Swinkels J v..ass J v. Vegchel A Weyers P Bos W Claessens J Poels. J Sanders aanvang2.30 uur Res.: L Sanders— H Maa-s-P de Veert A Hendriks. Leunen-IJsselsteyn31 MXXXXXXpS&XX M v. ;,sten .Martens M v. i^sten H Pouwels L v, Asten H Arts W Claessens J v. Tilburg P Claessens H Claessens G.v.- Asten Res.: G.v. Vegchel-M Stiphout Te koop: partij voederbieten-. ïïed.Rongen Deurneseweg. Te koop: 100 stuks 11 weekse C.P.I. G. Binders, K.erkwe.g 5. vullen ti iV

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 4