B q er inne nb ond Op 12 Maart 1964 wordt er een studieavond gegeven voor alle leden van de boerinnenbondin zaal Rongen te Oirlo, aanvang.6 uur n.m. Spreker Dhr. Th. van Steen van "Ons Erf" te Nijmegen. Entree 50 cent, waarvoor onder de pauze een kop koffie met broodje zal worden aangebo den O Deelneemsters kunnen zich opgeven vóór 4 Maart a.s. tel.no.04932--21-0. Bij voldoende deelname zal er voor een bus gezorgd worden. De komende weken zullen de bestuursleden U komen bezoeken met de loten voor de Lourdes reis, welke op 25 Maart verloot zal worden. Bibliotheek» In de bibliotheek werden bijgeplaatst: Cowboyboeken(G no.46 De groep van de vier 47 Outlaws in Silver-spur. 48 Was het Cyanide? 49 Avontuur in Casablanca. 50 Strijd zonaer genade» Volwassen groep (E.j E 1-91 Diamanten bij het- ontbijt (T.Capote) 92 Doretta en de Anarchist (W.Schnabel) 93 Romana, de tweede moeder (ChrDelhaes) 94 Die nacht in Lissabon (E.Remarque) 95 Janet. (Daph. du Maurier) Detectieve boeken (D.) no.51 Moord op het eindexamen 52 Inspecteur Kielstra. 53 Een kogel voor Oedipus. Te koop gevraagd: Antieke Rancken of Kussen kast. Adres: Bure-au dezer. BOERENBOND, PAARDEN VERZEKERING. De plaatselijke schatter van de paardenverzekering dient zoals gebruike lijk te worden gekozen op een algemene vergadering van de boerenbond. Door het vertrek van de schatter A. Willemse diént er een nieuwe be noemd te worden-. Om hiervoor echter een extra algemene vergadering te houden is bijna ondoenlijk. Het bestuur van de boerenbond heeft dan ook in overleg met het bestuur van de boerenleenbank besloten om na afloop der algemene van de boerenleenbank op 4 maart a.s. deze verkiezing te houden. Wij stellen er dan ook prijs op dat de leden der paardenverzekering op deze vergadering aanwezig zullen zijn. Z A K KEN Als reeds meerdere keren hebben wij uw aller medewerking gevraagd om wat aandacht te schenken aan de voeder zakken en ervoor te zorgen dat deze in behoorlijke staat worden teruggeleverd. Het komt helaas maar al te vaak voor dat deze zakken nat en vuil bij ons worden ingeleverd» Tot heden zijn hier nog geen maatregelen tegen genomen maar als. dit zo doorgaat dan zullen wrj in de toekomst er toe over moeten gaan om voor deze zakken geen statiegeld meer terug te betalen» Wij hopen dat hieraan de nodige aandacht zal worden besteed endat de zak een behandeling krijgt welke hem als behoorlijke zak waardig is.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 3