vnn Utrssel'S KOOP TOCH IN DEN VREEMDE NIET, NAT HET EIGEN DORP U BIEDT, GEBRUIK DAAROM UW VERSTAND, KOOP BIJ UW EIGEN MIDDENSTAND. "GOEDE SMERING EN ONDERHOUD "DAT IS EEN EERSTE FACTOR. "DAARVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT, "MET UW AUTO SN' UW TRACTOR. GARAGE "N.V. De Peelstreek" Jan Poelsweg 5,Tel.no. 274- ZELFBEDIENING. Brood-Banket Levensmiddelen Groenten en Fruit ZuivelPrQfluc"ken DIEPVRIES-VLEESPRODUCTEN Profiteer a.s. Zaterdag van de aanbieding, 1 kg. Bananen voor 89 ct. Te koop: flinke partij voeder bieten. Wed.Vollenberg, Tel.no. 207 Te koop: partij voederbieten, W. Philipsen, Timmermannsweg 19- Te koop: partij 7 weekse pullen R.I.R. x WL L. van Asten, Puttenweg. BOERENBOND prijzen per 24- febr.1964. Fokvarkensmeel 31, Lactozeugenm. 55,30 Dieetmeelbiggen 49,60 Babybiggen 46,20 Marktbiggen 34,20 Biggen 20-40 33,30 Biggen 40-60 32,50 Varkensmeel 31,70 Voll. Opfok I ac. 35,70 VollOpfok Ilac 33,70 Mestmeel I 39,60 Mestmeel II 40,10 Overg.meel 31, Cchtendvoeder 35,10 Voll.Ochtend 32,40 idem lichte kip 33,30 Kalverbrok EA 30,20 Kalverbrok ER 33,^60 Kalverkorrel EA 30,40 Kalverkorrel ER 35,40 Koekjes AB 33,20 Koekjes C 36, Rundveem.AB 30,40 Rundveekern 39, Dit zijn de prijzen van de voornaamste mengvoeders welke regelmatig wor den afgeleverd. In verband met een daling der graan prijzen en ook enigs zins van de vis-en diermeelprijzen zijn de meeste artikelen voor de ko mende week in prijs verlaagd. BESTELLINGEN: Wij zouden onze leden en afnemers nogmaals willen verzoe ken om opgaven voor de bezorgdienst vooral tijdig te doen. Op donderdag en vrijdag hebben we zoveel te doen dat we het bijna niet weg kunnen, terwijl er op dinsdag vaak nog wat tijd over is om meer weg te brengen. Wij hopen op uwe medewerking te mogen rekenen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 3