koop vanaf heden uw-. Voetbalvereniging. Programma voor zondag 23 Februari 196H. Opstellingen: IJsselsteyn i - banssum II. Aanvang 2,30 uur. Th. Derks B.v.Schijndel H. Litjens G.v.d.Weyer H. Koonings W.Kleuskens A.Sanders J. Koonings Th.Teunissen H. van Ass H. Koonings. ResP. Arts Melderslo III - IJsselsteyn II. Vertrek 11 uur, aanvang 12 uur. H.Lemmens Jos. ismans P. Cox M.Berkers J. Stevens A. Litjens N.Marcellis Jac. Janssen B. A.rs A. Kleuskens A. Wismans •Res.: W. Janssen. Nolenwiekers III - IJsselsteyn III. Vertrek 11 uur, aanvang 12 uur. Jan Janssen N.Smeets G.Vergeldu J'.Seykens' J. Jenniskens H. v. Dierendonck H.v.Ass Hzn. B.Lemmens A.v^d.Gaer L.van. Vegchel M.Horrevoets Res.: W.Cox B.Verheyen H.Flinsenberg. ^Iedere dinsdag is het trainen, bij goed weer buitenlanders binnen. Spelers, doé ook eens een beetje moeite en kom naar de trai ning. Laat de traineren.Uw bestuur niet alleen staan. Donateurs Hartelijk dank aan allen die onze club steunden door het ko pen van een donateurskaart De medewerking was werkelijk buitengewoon. De laatste jaren is nog niet het aantal verkocht, wat we dit jaar hebben kunnen bereiken. Ivli r 1 o n-Mi r 1 ana Terlenka REGENJAS Katoen SOKKEN Gabardine Ni-lock COSTUUMS Terlemka! OVERHEMDEN 'Katoen Trico-nylon. ZELFBINDERS, JONGENS - TOEKENPERS bij KLEDINGBEDRIJF: P REP)flPERS Tiramermannsweg4

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 2