ISSELSTFanS 20 Februari 1964. Jaargang 2, no.16. Parochie H. Qda. 2e zondag van de Vasten. Zondag: 6,30 uur .leesmis uit dankbaarheid v.d. fam. van Soest-Smedts, 8,10 uur leesmis voor August v.d. Riet, 9,15 uur Kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor zekere intentie, 3 uur Vastenmedita tie en Lof. Maandag: 7,30 uur leesmis v.d* overl. fam. Janssen-Philipsen. Dinsdag: 7,30 uur leesmis voor Gerardus, Harrie en Antonetta Vergeldt. Woensdag: 7,30 uur leesmis voor Lucia Koppens- v.d.Broek. Donderdag730uur gez. jaargetijde voor Harrie Gouraans. Vrijdag: Geboden vasten en onthoudingsdag, 7,.50 uur leesmis voor Peter..en Huberdina Claessens- van Megen en Maria Claessens. Zaterdag: 7,30 uur leesmis voor Peter Smits en echtgenote, en hun dochter Maria. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. Misdienaars: Pouwels - Potten. Katholieke Volks Partij. Hierbij nodigen wij alle jongeren van 17 tot 30 jaar uit voor het bijwonen van de oprichtingsvergadering van de K.V.P. jongerengroep, welke zal gehouden worden op 27 Februari 1964, te 8 uur n.m.in cafe J. Bos. Op deze vergadering zal.de voorzitter van de K.V.P. jongeren Dhr. Heidens aanwezig zijn en uitleg geven over het werk van de organisatie. Wij hopen dat alle jongens en meisjes, die belang stellen in de K.V.P. jongeren op deze vergadering aanwezig zullen zijn. Tuinbouwvereniging De belanghebbenden worden verzocht vóór 1 Maart a.s. de labels te be stellen voor het komende seizoen. Carnavalsvereniging. Degenen die nog iets te verrekenen hebben met de Carnavalsvereniging, worden beleefd verzocht hun rekening voor Zondag 23 Februari 1964 in te leveren bij- de secretaris, P. Reynders, Timmermannsweg. Jeugdvoetbal. a.s. 'Woensdag 26 Februari 1964, geen training voor de B en C Jeugd. Veteranenvoetbal. Woensdag 26 Februari 1964 belangrijke vergadering van de veteranen- club in cafe H. van Asten, aanvang 8' uur n.m. Er volgt, geen persoon lijk bericht meer, nieuwe leden zijn welkom. ieuujs - Blad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1