GOEIE SMERING EN QN1ERH@US9 "SAT IS EEN EERSTE FACTOR "MARVCiR KUNT U IIJ ©NS TERECHT, "MET UW AUTO EN UW TRACTOR, Garage: N.V. "SE KEELSTREEK" Jan Pcelweg 3, Tel.n®. 274- KOOR UW NIEUWE REGENJAS BIJ KledingbedrijfPREanOERS - T iïïime rnann sw e HOUST ZICH 1ELEEF1 AANBEVOLEN voer: PLSEGENFRAISEN en ander voorkomend loonwerk. L©®nwerkers"teedri jfPJ. PQELS Seurneseweg, Tel2@§ l®eren"b®nd. Er zijn neg verschillende leden die de kaart v@©r het "bestellen van ae suikerbietenzaad niet he¥ben ingeleverd. Wij verzoeken U "bedoelde kaart zeer spoedig in te leveren.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 3