JllJSSELSïE ans EUUU.( 13 Februari 1964. Jaargang 2, no .1,5 Parochie H. Oda. 1e zondag van, de Vasten. 6,,3.0 uur maanddienst voor Antoon Pouwels, 8,10 uur leesm,. uit danbaarheid t.e.v. 0LVrouw v. Altijddurende Bijstand en de H. Gerardus voor de fam. van Dijck-Janssen., 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor zekere intentie. 5 uur vastenmeditatie. Maandag7,30 uur gez. jaargetijde voor Willem Jacobs. Dinsdag: 7,30 uur'gez. jaargetijde voor Johannes Verstegen en Johan- na Cleophas. Woensdag: 7,3.0 uur gesticht jaargetijde voor Peter Wilmsen, Petronel- la Litjèns en hun zokn Simun. Donderdag: 7,30-uur leesmis voor Willem Vollenberg. Vrijdag: 7,30 uur leesmis voor de over1.fam. Mulders-Thissen. Zaterdag; 7,30 uur leesmir voor Antoon van Asten. Gélegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. Deze we^k zijn woensdag, vrijdag er zaterdag cuatert.emper- clagen;, alleen vrijdag is geboden vasten en onthoudingsdag. Bisschoppenjke vastenactie. Evenals vorige jaren zal ook dit jaar weer de z.g. vastenactie gehou den worden. We moeten deze actie niet zien als zo maar een actie zoals er zoveel zijn, maar als een gestaltegeving van onze boete en vasten tijd. leder gezin zar 3 zakjes ontvangen.waarin bet offertje ven iedere dag gedaan wordt. Deze zakjes zullen in de kerk geofferd worden op de 3© zondag van d@ casten, op Passiezondag en op Paasdag. Misdienaars; Roory ackers- van Ass. katholieke M.ei.sjes Gilde. bondag na de Hoogmis, bijeenkomst voor de Lucia- groep. Boerinnenbond. Cp woensdag 19 Februari 1964 is 'er voor de lad on ^an dp "^oprinnenbond een demo strati e in viogér-echten, die gehouden zal worden in cafe H. van Asten, aanvang 7 uur n.m. Deze demonstratie wordt gegeven door Mevr. Laurensse-Peeters. Fanfare De muzikanten worden er op attent gemaakt dat a.s. zondag 16 Februari 1964, na de Hoogmis er repetitie zal zijn in het Gemeenschapshuis. Daar dit de eerste repetitie met de nieuwe directeur is, wordt ver wacht dat alle muzikanten dan zonder uitzondering aanwezig zullen zijn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1