BOERENBOND V E R Z K RINGER Zolang de "boerenbond bestaat, bestaat ook het vertrouwen van de Gnder- linge Vetzekerings Maatschappij van de L. L. T. B. afgekort G. V. Ook in onze afdeling is praktisch alles bij de G. V. M. verzekerd. Dit verzekeren en het bijhouden der verzekeringen vraagt nu alles duurder en ingewikkelder wordt veel werk en keimnis. Dit laatste nu is een van de voornaamste punten om de" verzekerde zo eerlijk mogelijk voorlichting te geven en om te trachten de verzekerde waarden zo goed mogelijk bij te. houden. t Door de uitgebreidheid der verzekeringen is het niet altijd mogelijk om BIJ te blijven, vandaar dat- het bestuur van onze afdeling, in overleg met het bestuur van de afd. America, Hegelsom en keterik besloten heeft hiervoor een aparte persoon aan te trekken welke op het gebèèd van ver zekeringen volledig is ingewerkt. Hiervoor is aangesteld dhr. P. van Hullekom uit Griendtsveen, welke de afgelopen 4 jaren als adjunktinspekteur aan de 0. V. M. verbonden is geweest. Het verloop der werkzaamheden is gebléven zoals het voorheen was, dus U kunt met alles nog op het kantoorvan de boerenbond terecht. Kunnen wij U echter niet helpen of voldoende inlichtingen geven dan geven wij dit door aan dhr» van Mullekom welke U dan zal komen bezoeken. Hebt U graag inlichtingen over verzekeringen dan kan dit op kantoor worden opgegeven. Wij kunnen er wel op rekenen dat dhr. vér Mullekom als regel op maandag in IJssel-steyn zal zijn. Het bestuur hoopt en vertrouwd erop dat onze verzekerde hup. volle ver trouwen in dhr. van Mullekom zullen stellen en dat dèt moge bijdrageh tot nog verdere uitbreiding van de verzekerings portefuille. PRIJZEN De prijzen zoals deze., de komende week zullen gelden zijn als volgt: 31,30 Volled.Opfok I 33,70 Voll.Pluimv.m. E 33?3'0 33,30- II 33,90 Gemengdgraan 3"120 50,-- Mestmeel I 40,00 Kalverkorrel EA 30,80 34^40 II 40,30 33,60 VollOverg.m. 31,40 32,60 Gchtendvoeder 33,20 32,Voll.pluimveem. 32,40 40,Koekjes AB 33,20 Voor rogge, haver, gerst betalen wij heden voor prima kwaliteit gezond en droog produkt resp. fl. 24,40-,.- 26,en fl. 28, Fokvarkensmeel Lacto Dieetmeel Marktbiggenmeel Biggen 20-40 Biggen 40-60 Varkensmeel Rundveekern Kalverbrok ER EA ER Rundveemeel AB Koekjes C 33,80 30,60 34,— 31,— 36,80 TE 'KOOP toom biggen E. Jenniskens Paardekopweg 9.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 3