Boerenleenbank* Sluiting met Carnaval. Tijdens de komende carnavalsdagen is de Boeren leenbank ALLEEN geopend op Maandag 10 Februari van 9 tot 12 uur v.m. Maandagmiddag en dinsdag de gehele dag is het kantoor dus gesloten. Gelieve -hiermede rekening te houden. Saldobiljetten Lop.rek. - ;gr n0g enkele saldobiljetten van de lopende rekening per 31 December 1963 niet ingeleverd. Willen degenen die dit nog niet deden, de komende week dit saldobiljet getekend ip de brie venbus bij de bank deponeren. "GOEDE SiERING EN. ONDERHOUD, Dat is een eerste factor. "Daarvoor kunt U bij ons terecht, MET UW AUTO EN UW TRACTOR Garage: "N.V. DE KEELSTREEK" Jan Poelsweg 5? Tel. 27U. As ge honger hed mit Carneval weej hebbe vur ow: SLAATJES, enne kilo per porsie, KROKETTE 30 centemeter lang, NAASI12 centemeterCdursn.ee j, BAMI ok zo iets, FRIET, enne kilo per zak. FRIKEEDELLE, 60 centemeter lang, KNAK 80 epntemeter lang ROLMOPS, ZOERE VIS, EIER 10 op enne kilo, en diverse sorte snoep HUUB en NEL, Standplaats: Gemeenschapshuis. Tijdens de Carnavalsdagen DANSEN, orkest Vivace. Entrée f. 1,30 J. Bos» Te koop: partij biggen. A. Claessens, Heidsepeelweg. B 0 E R E N. B O. N D S U I ERBIETTtn. Diegene welke lid zijn van de C..0. V. A, S. hebben deze week een kaart ontvangen om opgave te doen van de oppervlakte wel men met sui kerbieten wil betelen en tevens om opgave te doen van de hiervoor be nodigde hoeveelheid zaaizaad. Zo er telers zijn welke dit Jaar precisie zaaizaad willen zaaien dan is het misschien goed om hierover eerst overleg te plegen met H. Claessens, welke een machine heeft aangekocht om dit zaad te kunnen zaaien en om tevens op de rijen te sproeien tegen onkruid. Diegene, we'ke op de oude maniet willen zaaien, zouden wij willen vra gen om de ontvangen kaart zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk a.s. woens dag in te leveren. Alè wij de kaarten tijdig binnen hebben dan is het onzerzijds ook mo gelijk om te zorgen dat het zaaizaad op tijd binnen is. Wij hopen dat we op uw aller medewerking mogen rekenen. Zo er telers zijn welke geen lid zijn van de CCVAS en dit wel wallen worden, dan zijn wij bereid alle gewenste inlichtingen te verstrekken. Ieder nieuw lid voor de CüVAS is welkom.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 2