SSELSTE'dnS IEUUJS UlRO. 6 Februari 1964. Jaargang 2, no.14. Parochie H. Oda. Zondag Quinquagesima. Zondag: 6,30 uur leesmis v.d. fam. Philipsen-Lemmen, 6,15 uur lees- mis voor Willem Vollenberg, 9,^5 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis, besteld jaargetijde voor Toos v.d. Weyer, 2 uur Lof. Maandag8 uur gez. jaargetijde voor Harry en Gerard in 't Hulst. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Jacoba Hensing-de Haas. Woensdag: Aswoensdag, geboden vasten en onthoudingsdag, 7,30 uur wij ding van de as, en uitdelipg van de askruisjes, daarna léesmis voor Adriaan en Maria v.d. Hulst-Heidens. 7 uur nm. avondmis v.d. overl. fam. Jeurissen-Janssen.Na de H. Missen uitdeling van de askruisjes. Donderdag: 7?30 uur leesmis voor -Antoon Swinkels. Vrijdag: geboden vasten en onthoudingsdag, 7,30 uur leesm. v.d. overl. fam. Vogels-Jeurissen. Zaterdag: 7,30 uur leesmis 'v.d. overl. fam. Vèrheyen-Litjens Gelegenheid om -te biechten van 6 tot 7 uur n.m. Misdienaars:Kuunders - Peeters. Voetbalclub In verband met Carnaval zullen er a.s. Zondag geen wedstrijden ge speeld worden. Ook zal er a.s. dinsdag geen trainen zijn. De komende week zal de training gehouden worden op Vrijdag -14 Feb. Gemeenschapshuis Op de carnavalsdagen, zondag 9, maandag 10 en dinsdag 11 Februari 1964, carnavalsbal in het Gemeenschapshuis. Aanvang 6 uur n.m.prima muziek. Ook op de balavonden tijdens de carnavalsdagen hebben personen onder 16 jaar geen toegang. Het bestuurverzoekt hier goed nota van te ne men. Tevens vraagt het Stichtingsbestuur ook nu weer om de medewerking van de zijde der ouders. Het bestuur wenst U allen p~eJ~flge carnavalsdagen toe. Te koop: - varken voor huisslach Wegens familieomstandigheden, ting. a.s. Zaterdag 8 Februari 1964 Fr. Janssen, ïtouwkuilenweg. GESLOTEN H. Claessens, Heidsepeelweg 20.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1