BOERENBOND CAE M AVAL In verband met de carnavalsdagen op 10 en 11 februari a.s. komen we met de bestellingen een dag teko t, daar we op maandag en dinsdag middag gesloten zullen zijn. Mogen wij onze leden verzoeken deze week wat extra te nemen, vooral zij die aan die routes gelegen zijn waar we anders op maandag en dinsdag komen. Wij hopen dat we evenals met de feestdagen rond de Jaarwisseling op uwe medewerking mogen rekenen. PRAATAVOND melkverzorging. Wij willen de deelnmers aan de praatavonden over melkwinning en ver zorging er op attent maken dafj de laatste bijeenkomst gehouden wordt a.s. Vrijdag 7 febr. om half acht in café Bos. Vele deelnemers en belangstellende worden er verwacht.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 5