SSELSTEyflS EUUJS LRD, 30 Januari 1964. Jaargang 2, no.13 Parochie H. Qda. Zondag Sexagesima, feest van Maria Lichtmis. Zondag: 6,30 uur leesmis voor Antoon van Asten, 8,10 uur leesmis tot intentie van de fam. van Osch, 9,13 uur kindermis, 10,13 uur Hoogmis voor zekere intentie. Voor de Hoogmis wijding van de kaarsen, 2 uur Lof. Maandag: 7,30 uur leesmis,maanddmenst voor Albert Verheyen. Dinsdag: 7,30 uur gez. jaargetijde voor Harrie Vergeldt. Woensdag: 7,30 uur leesmis voor Theo van de Ven. Donderdag730 uur leesmis v.d. overl. ouders Claessens-Michels Vrijdag: Eerste vrijdag van de maand, 7,30 uur gezongen H. Mis t.e.v. het Heilig hart, voor Antoon van Asten. :l 7 uur Avondmis, leesmis t.e.v. de H. Gerardus voor de fam. Verstegen. Zaterdag: 7,30 uur leesmis voor Willem Vollenberg. Gelegehheid om te biechten van 6 tot. 7 uur. MisdienaarsRooyackers- van Ass. Katholieke Meisjes Gilde. Alle ouders van IJsselsteyn worden hierbij uitgenodigd voor de jaar lijkse ouderavond. Deze zal worden gehouden op Maandag 3 Februari 1964 in het Gemeenschapshuis, aanvang 7 uur n.m. Er wordt op deze avond een gevarieerd programma geboden, met zang dans en spel. Op deze avond zal tevens een spreekbeurt worden gehouden door kape laan Menge uit Horst, Programma: Opening met.Maria Liedje. Ri j dansBourgogne Declamatie 1. 2. 3. 4. 3 6. 7. Boer en rechter, schets Lucia- groep. Odilia groep. Maria-Goretti groep Spreekbeurt kapelaan Menge. Pauze met loterij Modeshow 8. Madison 9. Catootje 10. Russische dans 11. Wij zijn jong, zang. 12. Sluiting met declamatie. Hoepelijk zullen alle ouders van IJsselsteyn op deze vergadering aanwezig zijn, en zo hun belangstelling tonen, voor het, jeugdwerk, Alle ouders zijn welkom, en worden een prettige avond toegewenst, Cecilia groep. Agnes groep. Maria-Goretti groep Odilia groep.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1