Kerkweg 1a IJ SSELSTEYN Tel. 04785-276 De komende week zal weer de jaarlijkse bijschrijving van'de rgnte_ 2-^£££E£P£_ II °P plaats vinden. Dit jaar zal er echter een kleine wijziging plaats vinden t.o.v. an dere jaren. De controle door het bestuur zal n.l. beperkt worden tot een dag en wel op vrijdag 31 januari. De op die dag aangeboden boek jes zullen dus door het bestuur op juistheid worden gecontroleerd, terwijl op de andere dagen alleen de rente zal worden bijgeschreven. Mogen wij de houders van boekjes dringend vragen om zoveel mogelijk op de hieronder aangewezen dagen te komen om een kleine verdeling te verkrijgen, terwijl degenen die hun boekje door het bestuur wenser te laten controleren ook voor de rentebijschrijving worden verwacht op vrijdag 31 januari. EEN gezinslid kan met ALLE boekjes van het gezin komen. De uren en dagen waarop U wordt verwacht zijn als volgt: MAANDAG 27 januari van 9 tot 12 en 1 t/m 4 uur n.m. letter A t/m I DINSDAG 28 januari van 9"tot 12 en 1 t/m 4 uur n.m. J t/m M WOENSDAG 29 januari van 9 tot 12 en 1 t/m 4 uur n.m. N t/m S DONDERDAG 30 januari van 9-12 en 1 t/m 4 uur n.m. T t/m Z. VRIJDaG 31 januari van *9 'tot 12 en 2 t/m 4 uur n.m.: allen die de boekjes door het bestuur wiësen te laten controleren en verder hen die voorgaande dagen vergeten waren te komen. Wij vertrouwen 'dat alle boekjes de komende week worden aangebo den voor de rentebijschrijving. Bij voorbaat onze dank voor Uw mede werking in deze. Hieronder laten wij de rente-tarieven volgen zoals deze met ingang van 1 januari 1964 door het bestuur zijn vastgesteld en wij hopen dat U hiervan gop.de nota zult nemen. Spaargelden variërend van 3 t/m 4 Hierover ontvangt U binnenkort een aparte circulaire.) Creditrente in lopende rekening 1y Debetrente in lopende rekening 5t Y22£schotten£ Onderpand hypotheek 5 Andere onderpanden variërend van 5 tot 6 Gaarne geven wij U nadere inlichtingen hierover. COÖP. BOERENLEENBANK g.a. te IJSSELSTEYN.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 6