UJIEIUIE LH IE RLDE - UUI EVER - BflL Yf////////f/". Opstellingen voor zondag 26 januari Geysteren 1-IJsselsteyiï 1. Th Derikxs B v. Schjndel H Litjens G- v.d. v/eyer Hr Koonings V/ Eleuskens A Sanders J Koonings 'Th Teunissen H v. Ass H Koonings Res.: P Arts vertrek.: 1.30 uur aanvang.: 2.30 uur America 3-1Jsselsteyn 2. H hemmens J V/ismans P Coxs B Ars J Stevens A Lit je lis M .Marcellis. M Berkers Jac Janssen A Eleuskens A Wis mans 0 Res.: W Janssen vertrek.:' 1-2 uur aanvang 1 uur IJsselsteyn 3-DIS 2. J Janssen V Smeets G- Vergeldt H v. Ass J Jenniskens J Seykens W Coxs H Flinsenberg J v.d. Go-er M Horrevoe'ts G Janssen Res% L v. Vegohel aanvang.: 1t2 uur 3 Vcrheyen Wie gaat het Reuzenvolk regeren. ij verwachten alle onderdanen uit het Peelreuzenrijk op het groot Prinsenbal op: Zondag 26 Januari a.s. te 6 uur n.m. Muziek: PvReynders. Ontvangen wij de nieuwe heerser met het grootste gejubel en veel vuldige uitroepen van: "Hij leve.hoêg I Bij deze gelegenheid is de toegang tot de cafe van het Gemeen schapshuis niet vrij van entree. De avond waar iedere Peeïreus naar uitziet als hij de drie kruis jes is gepasseerd. De dolle avond voor al degenen* die zich te stijf-voelen voor twist of het op een normaal Bal nietr durven te proberen. Nog een alderwets lachen en gieren. Alle getrouwde Reuzinnen en Reuzen zijn in hun dolste bui op het Aide Wiever Bal, op Woensdag 29 Januari 1964-, aanvang 7.30 uur ma.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 5