Jonge Boerefl. Boerinnen Jeugd Bond. Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de feestavond op Maandag 27 Januari 1964, om 7 uur n.m. in het Gemeenschapshuis. Na de koffietafel zal de avond verder gevuld worden met een ontspan-^ ningsprogramma, verzorgd door onze eigen mensen, en de Gebro-Stars uit Veulen. Wij willen de leden er nogmaals op wijzen dat Dinsdag 28 Januari a.s. het jaarlijks weerkerende Culturele concours plaats vindt, ditmaal niet zoals gebruikelijkwas in Horst, maar in Venray. Het middagprogramma begint om 1,30 uur in zaal Wilhelmina in Venray. s-Avonds gesloten bal in Prinsenhof. Ook uit IJsselsteyn zul]en enkele mensen aan het concours deelnemen, laten we ze met z.'n allen wat morele steun gaan brengen. Ruiterelub; ïlaandag 27 Januari 1964 houden de Landelijke Rijverenigingen van de kring Venray, haar algemene jaarvergadering in zaal Rongen te Oirlo. Qp deze vergadering zal de Heer Lenen uit Tilburg een intressante en leerzam e spreekbeurt houden, aangevuld met een film. Degenen die deze vergadeing willen bezoeken wordenverzochtom op 27 Jan. om 7 uur bij cafe H. van Asten te zijn. Het bestuur hoopt dat velen van onze leden deze vergadering zullen bijwonen. De algemene bondsvergadering te Roermond is niet op 2 Februari zoals eerst de bedoeling was, maar op 6 Februari om 2 uur n.m. Leden die deze vergadering willen bijwonen kunnen zich met een der bestuursleden in verbinding stellen. Uw opkomst zal zeer op prijs worden gesteld. Bibliotheek. In de groepering boeken voor volwassenen (E.) zijn op verzoek van ver schillende lezers bijgeplaatst, enige oorlogsromans. EI-87 De onsterfelijke sergeent. 88 Jacht op de Bisnarck. 89 In het duister van de nacht. 90 In zoeklicht en afweervuur Tevens moet nog medegedeeld worden dat de liefhebbers van cowboy-boe ken en detectives nog even geduld moeten hebben, wat betreft de ver nieuwing van deze afdeling. Gemeenschapshuis Onderstaande nummers werden voor 1964 uitgeloot van de renteloze le ning. De bezitters kunnen deze ter verzilvering aanbieden op de Boe r enl g 6nl}öiik 303-137-11-67-251-133-3"5-320-229-233-12-75-134-309-177-124-193-200- 3-277. Godde ok nor 't prinsenbal, alde- LEER NU AUTORIJDEN BIJ: wieverbal of wat dan ok AUTCRIJSCHGCL Kom mar is efkes uutzvuke ennen P. van Vegchel, hoed of pet, of kieps. Lr is ven Heidsepeelweg 22 b, Tel.no.345- alles te viende, bej Gebr. Keyzers, Lovinckplein.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 3