SELSTEHnS ieuujs Bird fê. 16 Januari 1964, Jaargang 2, no.11. Parochie H. Oda. 2e Zondag na Driekoningen, Zondag: Maandag Dinsdag Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: 6,30 uur leesm. voor de overl. fam. Willems-Vos, 8,,10 uur leesm. voor Antoon van Asten, 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, en de'H. Gerardus, voor zekere intentie, 2 uur Lof. 7,30 uur gez. jaargetijde voor Antoon Jenniskens en Wilhe.1- miria van de Pas. 7,30 uur gez. jaargetijde voor Peter Joh. v.d. Sterren. 7,30 uur leesm. voor de overl. fam. Verstappen-Vervoort. 7,30 uur leesmis uit danb.heid v.d. fam. Koonings-Talboom. 7,30 uur leesm. voor Willem Vollenberg en overl.familie 7,30 uur leesmis uit dankb.heid v.d. fam. Arts-Hendriks. Gelegenheid om te 'biechten van 6 tot 7 uur n.m.- Misdienaars:Bos-Jenniskens. Culturele kring. Bamens de culturele kring worden de leden, en verder iedereen die intreèse hebben, uitgenodigd om op Donderdag 23 Januari 1964- te19,30 uur n.m. naar het Gemeenschapshuis te komen. Op deze avond komt Dhr. H. Kraan uit Almelo een lezing geven over zijn langdurige rechergeloopbaan die hij achter de rug heeft, vele jaren hiervan heeft hij doorgebracht in dienst van de hoofstedelijke centra le recherge Met zijn lezing geoogd hij een beeld te geven van de strijd tegen de misdaad, in het bijzonder is zij bedoeld enig inzicht te geven in het karakter en geestesgesteldheid van hen die tot misdrijf kwamen. Dit is. een zeer vloeiend spreker, en het zal een zeer boeiende en leerzame avond worden. OemeerLSC^aPsh.uis Het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis maakt bekend dat de uit loting van de renteloze leningen, welke elk jaar in Januari wordt ge houden, ditmaal zal. plaats hebben op maandag 20 Januari asin het Gemeenschapshuis. Zoals gebruikelijk wordt LT op deze avond door het bestuur weer een ge zellige avond aangeboden. Op maandagavond zal optreden de toneelgroep, uit Someren. Deze brengen een vrolijk spel in b bedrijven, getiteld "Boemelende Bedriegers". Tijdens de pauze, welke na het 2e bedrijf zal zijn, vindt dan de uitlo ting plaats. Het begin is gesteld op 8 uur n.m., en de toegang is fratis. et bestuur hoopt velen van U een prettige avond te kunnen bieden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1