i5jl o P r i i n i fj Gio OPSTELLINGEN UN MEDEDELING EN R.K.S.V; 1e sijft&ii elftal zondag 12 jan. .64 Meterik-IJsselsteyn 1 Th.Derikxs B v. Schgndel H Lit jens G v.ci. -Veyèr -Hr Koonings W Kieuskens A Sanders J Koonings Th Teunissen H v. Ass H Koonings aanvang.: 2.uur vertrek.: 1 uur per auto Res. Horrevoets IJsselsteyn H Lemmens P Verstappen P Coxs B Ars J Stevens A Litjens P Arts M Berkers Jac Janssen A Kieuskens A WIsmans 0' V, Res.: J Vismans aanvang..: 2.30 uur M Marcellis mededelingen... R.KS V carnavalshal Behoudens goedkeuring der autoriteiten wordt op woensdag 15 jan., in het clublokaal een gesloten, halavond gegeven." Toegang, uitsluitend voor de leden van de club met de dames. Aanvang 7,. 30 uur. Verwacht wordt dat -allen gecostumeerd op., de vloer komen. Bij voorbaat wensen w;j U.een Zeer gezellige avond. Donateurskaar ten... ..De.zeweek zullen huis aan huis donateurskaar ten .worden aangeboden Voor het luttele bedrag van ƒ-. 2.50 s.taat U een geheel jaar in onze boeken'als begunstiger ingeschreven. Mede door Uw medewerking kan, de. voetbalclub' blijven zorgen voor de Jeugd en de senioren, en kunnen de terreinen warden onderhouden, ballen en „ander materiaal worden ge kocht. VIJ REKENEN OP U ALLENStelt ons niet teleur. a.s. zondag 12 jan. worden de spelers van het eerste elftal pm 1 uur in het clublokaal verwacht. De trainer is dan;, aanwezig en gaat mee naar de Meterik. ALLEN PRESENT I .Het Bestuur. OP JONGENSOVERJASJES met CAPUCHON 15 EN DE REST 10 KORTING II! DE- OPRUIMING BEGINT 16 Januari, en DUURT TOT - 30 Januari. KLEDINGBEDRIJF: P„ REYNDERS, T-immermannsweg 1, Tel.no. 398.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 5