B 5 n T E Z I T T I n G_ c a r rr a \i a l VASTEN A O V E N D S CLUB DE PIELREUS ,T j)e komende ZONDAG 12 jannewarie urn kalf acht s'aoves in t Gemenschaps- huus helt de Carnavalsclub wer enne klinkende ZITTINGSAOVEND Piëlreuze_en_reuzinnewej verwachte ow I!!!!! De lachspiere zulle loskomme in en gevarieerd programma mit veul meziek en liedjes. Keuze van ;f t.<-Carnavalsliedje 1964 ut ö^inzendinge Tot slot van den aovend zal PRINS JAN op Car^avalistische wies de laan ut gestuurd werre Vural de ALDERE zien wej hiel gèr komme. Ge hoeft ow nie muj te make allien mer- van 't lache I I I I I 1s-MIDDAGS van half drie tot vief uur-is der kiendermatinee in.de zaal vur de jeugd van 10 tot 65 jaor. Ok dan is t'r en moj programma. Kom AT,TEM APT, i De jongste jeugd s'middags en de andere Piëlreuze en Reuzinne s'aoves. Ge kunt ok allebei de kiêre kommell! TOT ZONDAG Dan komme we al echt fen stemming!I DE PIËLREUS Boerinnenbond. In aansluiting op het bericht elders in dit blad, betreffende de algemene vergadering met. spreekbeurtwelke verzorgd wordt door Luc. Geurts, berichten wij dat het bestuur ons gevraagd heeft op deze ver gadering speciaal ook de mannen uit te nodigen. Het betreft hier een zeer unieke spreker, en het zal zeer zeker de moeitewaard zijn om deze te aanhoren. Ik moet voor een' financierings maatschappij 2 auto's verkopen, 1 Opel-caravan, bouwjaar 1957? en 1 Taunus 12 M, met nieuwe motor die nog in moet lopen, bouwjaar 1957- P. van Dierendonck. Inlichtingen bij: Wed. van Dierendonck, Jan Poelsweg. LEER NU AUTORIJDEN bij: Autorijschool P. van Vegchel Heidsepeelweg 22 b, Tel.no. 345- De kerstgaveactie van de K.A.B. voor het Dr.Poelscomitèheeft de mooie som opgebracht van f.205? Aan alle milde gevers hartelijk dank I I Te koop: jonge honden,Duitse herde: Met certificaat. B.Einders Kerkweg 9» I

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 4