Boerenbond. Biggenmeel.Het komrfc nogal eens V00r dat men bij aankoop van biggen last beeft van diarhee, als deze veranderingvan voeder krijgen.Koopt men biggen bij iemand waarvan men weet wat bij gevoerd beeft, dan zal men als regel weinig last bebben, en kan men met betzelfde voeder door gaan. Koopt men echter biggen waarvan men niet weet wat ze gebad bebben, dan krijgt men wel eens last van diarhee. V/ij hebben nu een mengsel biggenmeel wat zetmeelrijk en eiwitarm is. Bij aankoop van biggen mag men -dit een dag of 10 voeren, en dan over gaan op biggenmeel.Dit voeder.'bevat geen antibiotica, maar bet kan misschien wel eens wenselijk zijn om 2 of 3 dagen 80-100 gram Vital II per dier en per dag bij te voederen. Indien onze afnemers bier gaarne^ meer van willen weten dan.zijn wij, of dhr. van Lin-de varkensvoorlichteraltijd gaarne bereid nadere ge gevens te verstrekken. - Speelkaarten. Tegelijk met dit nummer van IJJ.fi.- ontvangt U een spelspeelkaarten, wat een presentje bij de jaarwisseling is van de Onderlinge Verzeke- rings Maatschappij van de L.L.TiB. te Roermond. Wij hopen dat U met de speelkaarten veel genoeglijke uren mag doorbrengen, en dat deze U soms eraan mogen herinneren om eens na te kijken of al Uw verzekeringen wel aan de tijd zijn aangepast. Wij zijn steeds bereid al Uw verzekeringen te verzorgen, en U- zonder verplichting alle gewenste inlichtingen te verstrekken. Kalkstikstof;- De vraag naar kalkstikstof is: de 'laatste, jaren zeer klein geweest,. Dit heeft tot gevolg- gehad dat w"ij' 5000 kg.' hebben ovdergehouden. Deze zullen we voer de prijs van f.15?per 100 kg. weg doen. Dit product wordt niet bezorgd, maar moet worden afgehaald.Een verdeling gaan we niét toepassen. Deze partij zal dus, zolang de voorraad strekt worden afgeleverd. -Spoedige opgave,, om teleurstelling te voorkomen, is gewenst. Prijzen. Wegens de drukte met de voorbije feestdagen, hebben we de prijzen niet bekend kunnen maken. De komende week zullen-de prijzen gelijk blijven, dus zoals zei deze week zijn berekend. Te koop: 2 voldr. JVR. zeugen en 1 stierkalf. M. Arts, Paardekopweg 15- A.s. Zaterdag 11 Januari 1:96-1-,. na de middag GESLOTEN s zowel Poststation als kapper zaak.- Wim Janssen, Lovinckplein. Te koop: 800 pullen, 9 weken oud, Witte Leghorn, P. Janssen, Tiramermannsweg 3 a. Te koop: partij pullen, W32 X R97 X R80, B. Linders, Gzn.Kerkweg 5.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 2