SELSTEynS IEULUS WlFID. 9 Januari 1964. Jaargang 2, no.10. Parochie H.Oda. 1e Zondag na Driekoningen, feest van de H. Familie. Zondag: 6,30 uur leesm. v.d. fam.Hanen-Baeten, 8,10 uur leesmis v.d. fam. Teunissen-Gerrits9,1-5 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor zekere intentie, 2 uur Lof. Maandag7,30 uur maanddienst voor Jacoba Hensing-d.e Haa&. Dinsdag: 7,30 uur gezjaargetijde voor petrus Mulders. Woensdag: 7,30 uur leesm.uit dankbaarheid voor de fam.Wismans-Philipsen. Donderdag7,30 uur maanddienst voor Antoon Pouwels. Vrijdag: 7,30 uur gez. jaargetijde voor Antoon Smits. Zaterdag: 7,30 uur leesmis voor Gerard Willemse. Gelegehheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. Misdienaars: Kuunders-Peeters. Vanaf zaterdag 18 Januari tot zaterdag 25 Januari wordt weer de internationale bidweek gehouden, waarin gebeden wordt voor de eenheid onder de Christenen. Juist in deze tijd staat de hereniging bijzonder in de belangstelling. Katholieke Meisjes Gilde. Lucia- en Odilia groep, a.s. zondag na de Hoogmis korte maar zeer be langrijke bijeenkomst. Komt dus allemaalII Boerinnenbond. Op 15 Januari 1964 houdt de Boerinnenbond een algemene ledenvergadering. Op deze vergadering zal de W-'eled. Heer Luc.Geurts uit Heerlen een spreekbeurt houden. Deze vergadering is in zaal Bos, aanvang 7,30 uur n.m. ^uinbouwvereniging De heer Boumans zal v</oensdag 15 Januari 1964 een snoeidemonstratie voor bessen komen geven. Wij willen allen die voor de rode- of zwarte bessen- teelt geintresseert zijn, ten zeerste aan te raden hierbij aanwezig te zijn. De aanvangstijd is 1 uur n.m.bijeenkomst op het bedrijf van J. Janssen Peelweg 1 te IJsselsteyn. Boerenleenbank Mogen wij de rekeninghouders er aan herinneren om het ontvangen rose saldobiljet per 31 December 1963, spoedig in te leveren bij de bank, getekend door de rekeninghouder. Doe het nog de komende week om zoek raken te voorkomen. Bij voorbaat onze hartelijke dank. De kinderbijslaglij sten van het vierde kwartaal 1963 moeten ook inge vuld en ingeleverd worden. Deze lijsten moeten worden ingezonden aan de Raad van Arbeid te Venlè.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1