3 - 1 -.1964. Jaargang 2: No 9. Feest v. d. Zondag: KERKDIENSTEN naam Jezus. 6:30 Ism. v. d. overl. fam. Litjens - Fleurkens. 8.10 lsm. v. h.. meisjesgilde 9«15 kindermis 10.15 Hoogmis v. Leo Stevens best. d.d. buren. 2 u lof. Driekoningen,feest van devotie. 7.30 leesm. v. Ant. v. Asten best,.d. d. spaarkas v. d. '•Valsberg. 8.30 gez. jaarget. v. Anna Maria Hellegers - Cremers. 7.30 maandd. v. Ant. v. Asten. Gesticht jaarget. v. Maria Janssen - Droessen. 7.30 gez. zieledienst v. d. overl. ouders Smits - Derks. 7.30 gesticht Jaarget. v. Albert Fleurkens en Elisabeth Claessens. 7.30 maandd. v. Albert Verheyen. gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur. Flir-senberg - Spreeuwenberg. Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vri 3 dag Zaterdag: Misdienaars: BOERINNENBOND. Op 8 .jan, wordt de eerste lezing gegeven over Vrijwillige Vrouwe lijke Hulpverlening door Pievr. Pijpers uit Leunen. Aanvang half acht in zaal Bos. Deze lezing is. toegankelijk voor alle vrouwen en meisjes boven 16 jaar. De cursus zal waarschijnlijk gegeven worden in 2 avonden. CCHTACTAVOND MAASBREE d.b.i..B. We maken de leden er' nog op attent dat de leden die mee naai- de contactavond in Maasbree willen gaan zich kunnen opgeven t/m 6 januari bij een der bestuursleden. KRINGSTUDIEDAG. Zoals ree.ds eerder is gemeld zal de jaarlijkse kringstudiedag van de B.J.B. en J..B.T.B. op 6 jan. (driekoningen; te Venray gehouden worden. HOUDT DEZE DATUM VRIJ J.B.T.B. Machten er nog leden zijn die naar de J.B.T.B.- retraite willen gaan, dan kunnen zij zich nog opgeven bij een der bestuursleden of rechtstreeks aan Manresa te Venlo. Deze retraites worden gehouden van 6 tot 9 en van 20 - 23 jan. Koop toch in den vreemde niet, wat het eigen dorp U biedt, GEBRUIK DAAROM UW VERSTAND', KOOF BIJ UW. EIGEN MIDDENSTAND. Hartelijk dank aan de boerinnenbond voor 't fijne kerstpakket Mevr. Vul lings.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1