IdiSSELSTEynS I ELILLIS JBlRD. 19 December 1963- 2e Jaargang, no.8. Parochie H. Oda. 4e zondag van de Advent. Zondag: 6,50 leesmis v.d. overl. fam. Willems - Vos. 8,10 leesm. v. aalmoezenier Coppens 9,15 kindermis, 10,15 Hoogmis v. Antoon v. Asten. 2 uur lof. maandag7,30 lsm.uit dankb. v.d. fam. Arts - Fleurkens dinsdag: Vigilie van Kerstmis, geboden vasten en onthoudingsdag 7,50 weekdierst v. Jacoba Hensing - De Haas. woensdag: Hoogfeest van Kerstmis. 4 uur gezongen nachtmis v.d. parochie, gevolgd door twee leesmissen, eerste voor overl. fam. Lemmens - Poels 2e voor overl. fam. Clephas - Spreeuwenberg. 7 uur 2 leesmissen: 1e voor Antoon van Asten 2e voor Fam. Claessens - Michels. 10 Hoogmis best. jaarg. v. Gerrit van Dijck 5 uur vespers en lof. donderdag: 2e Kerstdag, feestdag van devotie. ~~6,50 lsm. v. Frans van Soest en Anna van Bracht. 8,10 lsm. v. Hendrikus Maessen., Maria Maessen - Mans en Jacques Maessen. 9,15 Kindermis, 10,15 Hoogmis .v.d.over. fam. Peeters- in Hulst. vrijdag: 7,30 gesticht jaarget.v. Wilhelmina Claessens - Mishels 9,30 huw.mis.v.h.oruidspaar Peeters - in t Hulst zaterdag:730 lsm.v.d. fam. van Dierendonck - Martens 9,30 huw.mis.v.h.bruidspaar Manders - Spreeuwenberg. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur. Dinsdag is gelegenheid om te biechten van 4 tot 6,30 en van 7 to'9 uur. Aan de ouders van onze kleuters Zoals U baht kunnen lezen op r'e briefjes, die uw kinderen mee hebben gekregen, is de Kerstvacantie begonnen. tfij verwachter de kleuters 7 januari weer terug op school. Ook namens juffr. Maria wens ik Q allen een Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar. ===^=r juf fr^ _Sannie. een Z A L I G K E E S T F E E S T en een VOORSPOEDIG 1964 wenst U loonwerkbedrijf P. J. POELS Deurneseweg 28.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1