STEyns IEUIJUS LHD 12 December 1963- 2e Jaargang, no.7» Parochie H. Oda. 3e zondag van de Advent. Zondag: 6,30 uur leesmis v.Gerardus Janssen, 8,10 uur maanddienst voor Jacoba hensing-de Haas9,15 uur Kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor zekere intentie, 2 uur Lof. Maandag7?30 uur maanddienst voor Antoon Fouwels. Dinsdag: 7,30 uur leesmis v.d. fam. Teunissen-Gerrits. Woensdag: 7,30 uur weekaienst v, Jacoba Hensing- de Haas. Donderdag7,30 uur leesm. uit öankbaarh. v.d. fam. van Asten-Geelen. Vrijdag: 7,30 uur maanddienst voor Peter Joh. v.d. Sterren. Zaterdag: 7,30 uur leesm. v. Adrianus v-.d. Hulst en Maria Heidens. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. Deze week zijn woensdag, vrijdag en zaterdag quatertemper- dagen. Alleen vrijdag is geboden vasten en onthoudingsdag. Lüsdienaars: Flinsenberg-Spreeuwenberg en Kuunders-Peeters. Fanfare Het^bestuur van de fanfare heeft besloten om in de loop van de volgende week.een zgn.graanactie te houden, ter versteviging van de kasmiddelen. On U een klein overzicht tegeven van de hoge uitgaven, voor een muziek corps te onderhouden deze kleine statistiek. Onkosten concoursen f.300,-, directeur en instructeur ruim f.2000,-. onderhoud en reparatie instrumenten ruim f.1000,-muziekwerken f.250,- contribu«ie en Buma f.100,-. De uniformering koste daarbij nog,ruim f.6000,-. Dit totaalbedrag van uijna f.10.000,- is zo maar niet bij elkaar. Hier staan als vaste inkomsten tegenover: subsidie gemeente f.600,-, DO®rJr^k°n^- f-250,- en Boerenleenbank f.250,-, donateurs en ereleden 1.7^0,-. De oude matrialen brengen f.2000,- op. ziet U dat dit lang niet voldoende is, daarom wil het bestuur deze graanactie onder Uw aller aandacht brengen, hopende dat dit een flink bedrag zal,opleveren. Degenen die geen graan kunnen geven, kunnen op een andere wijze hun steun verlenen, onder envelop.Voor de uniformering is nog geen extra bijdrage van de inwoners gevraagd. Cp andere plaatsen haalt een comité soms 6 tot -.0.000 gulden bij elkaar voor nieuwe uniformen, loon dany-wanneer enkele bestuursleden bij U aankloppen, Uw genegenheid voor de muziek, en' geef met gulle hand.Stel ons niet teleur, en help ons de lasten verlichten. Kieuwe leerlingen kunnen zich tevens opgeven. Veeverzekering. A-.s. maandag wordt er begonnen met schatten. De leden wordt verzocht de schetsen klaar te houden en bij het schatten aanwezig te zijn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1