28 November 1963. 2e Jaargangno5 Parochie H. Oda. Ee r s t o zondag van de Advent. Zondag: Bid- en boetedag voor de vervolgde kerk. 6,30 uur leesm. uit dankbaarheid v.d. famvOoi-Althuizen 8,10 uur leesm. v. Antoon van Astenbesteld door de buren. 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis v.d. overl. fam. Beer- kens-Kuunders5 uur uitstelling en aanbidding van het Aller heiligste, 5,30 uur plechtig Lof, en sluiting van de aanbid ding. maandag7,30 uur leesm. v.d. overl. familie Bovee-Cuypers Dinsdags 7,30 uut maaddienst voor Albert Uerheyen. UJoensdags 7,30 uur maaddienst voor Antoon van Asten. Donderdag;730 uur leesm. uit dankbaarheid v.d. fam .Philipsen-v-Neerven Vrij dag: eerste vrijdag van de maand, 7,30 uur gez. H. mis t.e.v. het H. Hart, best, zieledienst v. Bernard Uerheyen en Gertruda marcellisNa de H. mis uitstelling en oefening van eerher stel. 7 uur avondmis, maanddienst v. El aria Hellegers-Creemers. Zaterdaggeboden vasten en onthoudingsdag, als vigiliedag voor het feest van O.L.Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, 7,30 uur leesm. t.e.v. de H. Oda voor de fan. Smeets- van Asten. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. m isd ienaarsRooyackers-van Ass en Pouwels-Potten. Katholieke Meisjes Gilde. maandag om 7,30 uur bijeenkomst voor de Agnes groep. De Odilia en de Lucia groep worden verzocht zondag na het Lof de pak jes van de Sinterklaasavond in te leveren tot 3 uur .De Agnes- Maria Goretti- en de Cecilia groep na de Hoogmis tot kwart voor 12. liloen.sdag 4 December om 7 uur Sinterklaasavond voor alle groepen in het BoerenbondsbegouujVoor de Lucia- en de Odilia groep van 7 tot 9 uur, voor de overige groepen van 7 tot 10 uur. B.0.B 0 .B.T.B a.s. maandag 2 December 1963, houdt de B.3.B. en de D.B.T.B. gezame- lijk de StNico laasavond Deze wordt gehouden om 7,30 uur n.m. in het Gemeenschapshuis. Alip leden zijn welkom, een pakje t.w.v..f.2,50 meebrengen. Deze avond zal worden opgeluisterd doo*r het IOsselsteyns orkestje "Lemmens-Potten" Huldiging leden van het K-erkelijk zangkoor. Op de Ce.cilia-f eest viering van het Kerkbestuur m.et het Kerkelijk zang koor en andere genodigden die bij de eredienst behulpzaam zdijn, *ap maandag 25 November j.l., werden enkele jubilea gevierd. Zo felici teerde de Z..E.H. pastoor de directeur-organist,, dhr. A. van Ooi met het feit dat hij 12% jaar ksoteris en zei dat dit jubileum in beslo ten kring met het kerkbestuur wat uitgebreider gevierd zou worden, l/ervolgens richte de 7.E.H. pastoor zich tot 0. Geurts, die 40 jaar

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1