SSELSTEYNS IEUUJS LAD. 7-11-1963. Jaargang 2, no.2. Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Misdienaars Parochie H. Oda. 23e Zondag na Pinksteren, Willibrord zondag. 6,30 uur leesm. v. int., v.d. fam. Phdilipsen-Creemers 9 8,10 uur leesm. v. Antoon v. Asten, 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis v. zekere intentie, 2 uur Lof, 7,30 uur leesmis voor Wilhelmus Hubers. 7,30 uur leesm.v.d. overl. fam. Lemmens-Poels 7,30 uur leesm.uit dankb. v.d. fam. Lemmens-Maas 7, 30 uur leesm. voor Leonard Spr-eeuwenberg-Kemmelings 7,30 uur ujeekdienst voor Antoon van Asten. 7,30 uur maanddienst voor Antoon Pouwels. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. Rooyackers van Ass en Pouwels-Potten Katho.li.jB.ke, Meisjes Gilde. Lucia-groep. A.s. Zondag om 2 uur aan de school verschijnen, in sport kleding, voor een wandeltocht. Mocht dit niet doorgaan, door weersomstandighedendan staat dit op het'bord achter in de kerk. S.v.p. i i,-- contributie meebrengen. Boerinnen Oeugd Bond. Maandag 11 November 1963 houdt de B.3.B. een bijeenkomst in zaal van Asten. Op deze avond komt iïlej. Steven eenrlezing geven, getiteld Charmant zijn is een kunst". Het bestuur hoopt op deze avond veel leden te mogen begroeten. Kinder Fakkentocht Hoeiuel de gehouden enquete betreffende het al of niet houden van een kinder-fakkeloptocht op 11 November a.s, (St .Maarten) heeft uitgewe zen dat 90 geen bezwaar tegen organisatie hiervan heeft, is gebleken dat er nog diverse andere moeilijkheden waren die aanvankelijk niet zo zwaar zijn;..opgevatspeciaal wat betreft de tijd van de dag waarin de optocht rftoet worden gehouden, (o.a. deelname fanfare) Dit heeft de organisatoren doen besluiten om van deze optocht te moe ten afzien, hoewel dit de jeugd gaarne gegund was. Carnavalsvereniging. Het bestuur van de carnavalsvereniging vezoekt degenen die een zwart pak hebben, en dit willen uitlenen, verkopen of verhuren aan de carna valsvereniging, dit in de loop van de week op te geven bij P. Potten of bij P. Reynders.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1