u D D 10 - 10 - 1963 1e Jaargang No. 50 Parochie H, Oda. 19e zondag na Pinksteren zondag 6,30 leesm.v»d. overl= fam. Verhalle, 8,10 leesm.v.d. owl. farrio Linders - Marcellis, 9,15 kindermis, 1o,15 Hoogmis: Gesticht jaarg. voor Pierre en Harry Janssen. maandag 7,30 leesi.v. Erederika Gooren - Bouten 7 avondmis v.d. levende en overlledenv.d.boerinnenbond dinsdag 7,30 leesm.v. August v.d. Riet 7 awndmis voor A-ntoon v. Asten "besteld d.d. voetbalclub woensdag 7,30 maandd. voo.r Antoon Pouwels donderdag 7,30 weekdienst voor Antoon v. Asten Vrijdag 7,30 leesm.v.d. overl. ouders Weijers zaterdag 7,30 gez. zieledienst v. Anna Maria Ingenbleek en Jan v. Well Gelegenheid om te biechten van 7 "bot 8 uur. Misschien hebt U al auto's gezien welke op de achterruit een 8. O.S. schildje hebben, nl. witte letters S.O.S. op een blauwe achtergrond. De bedoeling hiervan is dat degene die zulk een schildje op zijn auto voert bij een ongeluk bijstand wenst van een priester. Deze schildjes zijn in Duitsland en verschillende andere landen al langer bekend en gaan nu ook in ons lang gebruikt worden. Hier zijn ze te krijgen bij de drie tankstations a 25 cent per stuk zowel voor auto's als motoren en bromfietsen. WERELD MISSIEDAG. Zondag 20 okt. a.s. is het weer wereld missiedag. Weet U nog wat dat betekend? Dit jaar heeft wereld missiedag wel een bijzondere beteke nis. Uit alle windstreken zijn ze naar Rome gekomen de bisschoppen, met blanke, zwarte, gele of bruine gelaatskleur om tezamen met Christus Plaatsbekleder te beraadslagen over uitbreiding van Christus' Rijk hier op aarde. Het grote probleem van blanke en gekleurde missiebisschoppen in onze tijd is wel de vorming en opvoeding van een eigen inlandse geestelijk heid. Er moeten eigen onderwijsinstellingen en semenaries komen. En dat kost veel..veel..geld. Het diocesaan mieese comité heeft daarom besloten dit jaar wee een offer vrijdag te organiseren. U doet toch zeker aan deze actie ook weer mee? Het D.M.C. wil geen aanslag op uw beurs plegen, maa zij stelt voor om op offer - vrijdag 18 oktober een of ander genotmiddel te ontzeggen, er een offertxje van te maken en de kosten van dat genotmiddel te doen mn het dat in de loop van de volgende week door de schoolkinderen bij U bezorgd zal worden. Het envelopje brengt U dan zondag 20 okt. meex naar de kerk en deponeert het in de grote offerblok achter in de kerk. U doet toch 2eker mee? Met heel uw gezin?Wat mooi om in gezinsver band zo'n offertje te brengen voor de grote missiegedachten. Eens per jaar in gezinsverband ook missionaris zijn door het offertje. De mis sie bisschoppen zullen U dankbaar zijn en U zelf zult het loon van een missionaris ontvangen f Parochieel Missie comité Cj

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1