k n - g 'U i N BOUWER EN IG I IMG A1 j3-i j_e_ I Sj_ 1 f E VJT R Z K_E_ g j NG_ 18 - 9 - 1963. Jaargang 1: no 4-7 ^^RKDIENSTEN^ 2 6e zondag na Pinksteren. Zondag: 6.30 leesm. v. d. fam. Jenniskens - v. Meyel 8.10 lsm. laesm. v. Jan. Ma'essen 9.15 kindermis 1.0.15 Hoogmis best, jaarget. v. Johannes Spreeuwenberg en Maria Jenniskens. 2 u Lof. Maandag7*30 maandd*. v. AntPouwel-ls Dinsdag: 7.30 leesm. V. August v. rd. Riet. Woensdag: 7» 30 maandd. v. Maria Janssen - Winnen. Donderdag: 7«30 leesm. v. Ant. Pouwels best. d.d. kaartciuo v. d. bejaarden. Vrijdag: 7«30 leesm. v. Hendrikus Maessen, Maria Maessen - Mans en Jacques Maessen-. Zaterdag: 7«30 leesm. uit dankbaarh. v. d. fam. Claessens - Vollen- "berg. gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur. Misdienaars: Plinsenberg - Spreeuwenbe'rg en Kuunders - Peeters. KERKDEURCOLLECTE: De opbrengst van de collecte voor de MIVA j.l. zondag heeft opgebracht' 1361 Ir 1962 was dit 99»1 eeu resultaat dus waarover we niet hoeven te klagen. Door de geringe aanvoer en het gebrek aan ruimte zullen door de ver geen augurken meer gesorteerd worden. Zij die nog willen plukken kunnen deze zelf sorteren en op dinsdag- en zaterdagmorgen voor half acht aan de loods brengen, dat zijn tevens de enige dagen in de "week dat er naar de veiling gereden wordt. Op 22 oct. a.s. wordt in Helmond de Operette "Frühling in Uien" gespeeld. Leden van B.J.B. en J.B.T.B. die hier mee naar toe willen gaan (eventueel met verloofde) kunnen zich opgeven voor 6 oct. a.s. bij een der bestuursleden. 0PGAVE_LEDEN__VOCR 'DE_BJBK Meisjes dia vóór 1 jan. 1964- zestien jaar worden kunnen zich als lid opgeven voor de B.J.B. Dit opgeven moet gebeuren vóór zondag 22 septa.s. in verband met het versturen van de winterprogramma's. Opgeven bij M... Camps, tel 281. Zondag na de Hoogmis in cafe v. As-ten premie betalen. De premie voor koeien bedraagt i en voor pinken 1 %.K De collecte gehouden voor de kankerbestrijding heeft hier in IJs'selSteyn de mooie som van 202.50 opgebracht. Zondag na het lof bijeenkomst voor de Lucia- en Theresiagroep. .'T'

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1