ÜLhSL AG_ _RA_N_Cy_-F1A I _R 11 9-- '63 Jaargang 1: No» 46- .KERKDIENSTEN 15e zondag na Pinksteren. Zondag: 6,30 leesm. v. do overL fam. Claessens - Poels 8v10 leesmo v. in welslagen van een examen. 9'15 kindermis 10.15 Hoogmis "best. jaarget. v. Hendrikus Maessen, Maria Maessen en Jacobus Maessen. 2 u Lof* 7.-30 ge Ze jaarget. v= Gerard Spreeuwenberg» 7 >30 le e sim uit dankbaarh. t.e.v, OcL. Vr. v. Altijdd. Bijst en de H. Gerardus v. d« fam. Janssen - Heiligers. 7=30 leesm. v. August v. d. Riet 7o30 Ism. v„ do fam. v. Dijck - v. d. Ven* 730 maandd- v. Peter Job. v. d. Sterren 7'30 leesm. v. d. cverl. fam. Peeters - v. Tilburg.. gelegenheid om te biechten van 7 tot .8 uur., Deze weelc zijn woensdag, vrijdag en zaterdag quatertemperdagen; alleen vrijdag is geboden vasten en onthoudingsdag Misdienaars: Bos - Jenniskens en Geurts - Willems. Maandag Dinsdag: Woensdag; Donderdag: Trijdag: Zaterdag: GROTE LOTERIJ. 1e Prijs: Lourdesreis Lot no 1395 2e Tafelkleed m 1089 3e Eleco klok 1861 de Tafelkleed 5e Fototoestel 6e Glazen 1003 7e Frituresnijder 8e Bloemenstoeltje '9 e Emmer I25d 10e Vorkjes 153d 11e Flesopener 1632 12e Schepbestek 1095 NAAM_P0Pp Monica: geraden door Mevr. Janssen, J. Bos en G, Spreeuwenberg Aantal Snoep: 335 St. geraden door Vullings, G. Martens, H. v. Hoof (Eruitweg 2 Venray) Mo Janssen, H. v. Dierendonck en Jos Wismans Om de juiste winrfaar te kiezen zal een .loting plaats moeten hebben, welke wordt gehouden op zondag19 sept. a.s. in~Clublokaal v. Asteno PRIJSSCHIETEN 1e prijs v 2e prijs: 3e prijs: de prijs: 5e prijs: VOGELPIK 1e prijs P 2e prijs J 3e prijs J. Koonings W G L J Dijck, Merselo Sanders Binders Jr. v. Soest v. Asten 11x 36 punten dx 36 punten 3x 36 P unten 2x 36 en 3x 35 punten 2x 36 punten Coxo 1x 57 punten en 1 x 50 punten v. Hoof Venray: 1 x 57 en 1 x d8 punten 1 x 5d punten 11 11 n u n ,1 1ZK)7 11 11 n n 11 i, 1792 11 11 ii 11

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1